Veerle Nicolaï

Veerle is beleidsmedewerker algemene zaken, openbare orde en veiligheid, juridische zaken, preventie jeugdcriminaliteit, sociale zaken, armoede en schuldhulpverlening, onderwijs, volwasseneneducatie, MBO, voorschool, kinderopvang en naschoolse activiteiten, binnenstad, sekswerk, evenementen en vluchtelingen.

  • 29 jaar
  • Amsterdam
  • Amsterdam

Daarnaast is Veerle Politiek Assistent van Reinier van Dantzig.