Martin Meiland

Beeld: D66

Penningmeester

De penningmeester houdt zich binnen het bestuur van D66 Amsterdam primair bezig met de financiële huishouding van de afdeling, op strategisch (o.a. bewaken prioriteiten) en praktisch (o.a. bewaken overschrijdingen) niveau. De penningmeester is verantwoordelijk voor een juiste dekking van de uitgaven (financieel
management) en legt daarover verantwoording af aan de Algemene Afdelingsvergadering.

Wie ben ik

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de vereniging en het financiële geweten van het afdelingsbestuur. Binnen een levendige politieke vereniging als D66 Amsterdam met bijna 3.700 leden worden er veel activiteiten en projecten ontplooid en beoordeel ik of activiteiten en projecten binnen de jaarbegroting passen. Ik zie er dan ook op toe dat de activiteiten en projecten een gedegen financiële onderbouwing hebben en stuur daar waar nodig is bij.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Credit Risk Management Specialist bij ABN AMRO. Tevens ben ik namens D66 Duo-commissielid Mobiliteit & Bereikbaarheid in Provincie Noord-Holland