Melanie van der Horst

Melanie van der Horst is wethouder op de portefeuilles: Verkeer & Vervoer, Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte en Groen, Water, Aanpak Noord. Ze heeft ruime bestuurlijke ervaring en kennis van de portefeuilles. Van der Horst: ‘‘De groei van de stad brengt flinke uitdagingen met zich mee en tegelijkertijd moeten we oog houden voor de bestaande stad. De monumentale Kades & Bruggen, het Openbaar Vervoer en voorzieningenniveau vergen allemaal aandacht. Ik wil mij inzetten voor een toegankelijke en groene stad om in te wonen, verblijven en bewegen.’’