Anne Breure en Krista Jansen

Beeld: D66

De vicevoorzitter politiek

De vicevoorzitter politiek heeft grote interesse in en kennis van politieke vraagstukken en is vanuit de vereniging de verbindende schakel met de fractie. Hij of zij vormt rond politieke onderwerpen de schakel tussen de verenigingsafdelingen op landelijk, regionaal en de afdelingsniveau en kan in die hoedanigheid ook een ondersteunende en richtinggevende rol richting de fractie vervullen. De vicevoorzitter politiek vertaalt de kennisontwikkeling binnen de vereniging naar de politieke fractie, zowel inhoudelijk als via de organisatie van discussies en debatten. Gezamenlijk met de andere bestuursleden werkt de vicevoorzitter politiek aan een sterke, actieve afdeling en is de spil tussen het bestuur, de permanente programmacommissie, de kennisgroepen en de gemeenteraadsfractie.

Wie zijn wij

Wij zijn Anne Breure en Krista Jansen, en zijn als duo vicevoorzitter politiek verkozen op de AAV in september 2020. We zijn beide werkende vrouwen, jonge moeders met een grote belangstelling voor politiek, een hart voor D66 en grote betrokkenheid bij alles wat er gebeurt in onze stad. Samen met de leden willen we door dialoog en discussie inhoudelijke thema’s uitdiepen zoals inclusiviteit, wonen en een goed klimaat voor economie en milieu. We zetten ons in voor een permanent levendig intern debat in onze afdeling, waar we door veel verschillende stemmen te horen tot een sterk sociaal liberaal verhaal komen. Wij willen ons inzetten voor een diverse en betrokken vereniging waar leden en onze lokale politici elkaar uitdagen, motiveren en inspireren. Een kleurrijk D66 waar plaats is voor iedereen en waar we samen bouwen aan een fantastische stad.

Door deze functie samen uit te voeren, hopen we ook anderen te motiveren op hun eigen wijze bij te dragen aan D66. In deze tijd moeten we alle krachten bundelen. Samen zijn we meer dan de som der delen