Alper Tasliyurt

Beeld: D66 Amsterdam

Alper is fractievertegenwoordiger op de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Openbare Ruimte & Groen, Water.

  • 29 jaar
  • Amsterdam