Alexander Doijer

Beeld: Alexander Doijer

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor alle formele zaken binnen de vereniging. Hij draagt zorg voor deugdelijke en gebruiksvriendelijke reglementen en ziet toe op de naleving hiervan. Hij is, samen met de voorzitter, het eerste aanspreekpunt voor externe partijen en zodoende goed op de hoogte van wat er speelt. Zijn dagelijkse taak is het optimaliseren en structureren van de interne bedrijfsvoering. Dat betekent dat hij zich bezig houdt met het opstellen van en toezien op de naleving van een beleidsplan, interne communicatie, en vergaderstructuren. Hij bereidt de vergaderingen van bestuur en afdeling voor en zorgt voor een correcte verslaglegging daarvan.

Wie ben ik

Ik ben op 21 april 2018 gekozen als secretaris van het bestuur van D66 Amsterdam. Organisatie en procesmatig werken zijn mij goed bekend. Ik ben werkzaam als logistiek en operationeel manager in de duurzame energie. Met goede kennis in huishoudelijke procedures en statuten van D66, ga ik die kennis gebruiken om niet alleen mijn rol te vervullen als secretaris, maar ook de vereniging te steunen in de continue implementatie van democratisering, toegankelijkheid, en modernisering.

Ik houd van doelgericht werken met heldere regels. Daarom heb ik mijzelf de volgende doelen gesteld:

  • Gedecentraliseerde samenwerking tussen de centrale stad en de deelafdelingen
  • Toegankelijkheid voor leden door besluiten te nemen op basis van een eerlijk debat en transparantie in die besluiten
  • Modernisering van de IT en vereniging voor wat betreft techniek die voor toegankelijkheid, transparantie en betere samenwerking moet zorgen