Dit is ons verkiezings-programma

Beeld: D66 Alphen aan den Rijn

Op woensdag 16 maart as is het zover: gemeenteraadsverkiezingen. Ik kijk er naar uit. De gemeentepolitiek staat dichtbij. Veel besluiten die in de gemeenteraad worden genomen, raken inwoners en het bedrijfsleven rechtstreeks. De politiek in z’n algemeenheid, maar D66 in het bijzonder, zal voortdurend in contact moeten zijn met haar directe omgeving om te weten wat speelt, hoe zaken worden beleefd, waar extra aandacht naar uit moet gaan. Dit is in de kern de belangrijkste opgave voor de toekomstige fractie van D66 in de Alphense gemeenteraad; échte participatie!

Alphen aan den Rijn is in de afgelopen decennia fors gegroeid naar zo’n 113.000 inwoners en kent een groot en divers bedrijfsleven. Veel vraagstukken met grote impact. Als het gaat om natuur en milieu, duurzaamheid, wonen, (jeugd)zorg, onderwijs en cultuur, lokale economie…Vraagstukken waar goede oplossingen voor moeten worden gevonden. Dat vereist (politieke) bestuurskracht en een goede gemeentelijke organisatie. Daar ligt de basis. D66 Alphen aan den Rijn wil daarin volop zijn verantwoordelijkheid nemen. Niet roepen vanaf de zijlijn maar initiatieven durven nemen, deze goed organiseren en in samenspraak met partijen in de samenleving uitvoeren. Het gaat erom dat we oog en oor hebben voor (lokale) zaken en kwesties die soms een kleine groep inwoners direct raakt of juist een hele grote groep. Denken en doen, zijn daarbij onze werkwoorden!

Hieronder leest u ons programma voor de komende vier jaar. Ik hoop dat we aan het einde van de periode kunnen vaststellen dat veel onderwerpen die wij belangrijk vinden écht tot ontwikkeling zijn gekomen of zijn veranderd. Denk dan bijvoorbeeld aan ons grote woningtekort, dat moet sneller en beter worden aangepakt voor alle groepen van woningzoekenden. Denk aan het (jeugd)zorg, teveel (jonge) inwoners krijgen niet of te laat passende ondersteuning en zorg.

Denk aan de lokale economie, de basis voor werkgelegenheid en welvaart voor velen. We gaan ons er volop voor inzetten.

Met sociaal liberale groet,
Gert van den Ham
Lijsttrekker D66 Alphen aan den Rijn