Een toegankelijk en breed cultuuraanbod

Cultuur is onmisbaar. Een breed cultureel aanbod vergroot de aantrekkelijkheid van de gemeente. Daarom vinden we dat culturele instellingen voor iedereen toegankelijk moeten zijn en een blijvende inzet van de gemeente vereisen.

D66 vindt dat een breed en aantrekkelijk cultuuraanbod ook in de wijken en kernen toegankelijk moet zijn. Cultureel ondernemerschap, bijvoorbeeld in de buurt- en dorpshuizen, versterkt de onderlinge verbinding in een gemeenschap. Ook de bibliotheeklocaties kunnen aan verbinding bijdragen door een ontmoetingsplek te zijn en een aanbod op maat te organiseren: denk aan rustige studieplekken, ruimte voor debat en lezingen.

Cultuur voor iedereen

De onlangs aangestelde cultuurmakelaar en het op initiatief van D66 ingerichte cultuurplatform KHABBAZ zijn voortvarend van start gegaan en dragen bij aan een breed en divers aanbod. D66 wil dit blijven stimuleren: cultuur moet voor iedereen die dit interesseert binnen bereik komen. Om dat te bereiken, wil D66 een deel van de toegangskaarten reserveren voor inwoners die moeite hebben deze zelf aan te schaffen.

Organiseer cultuureducatie

Cultuureducatie bestaat uit kennismaken, kennis verwerven en zelf uitvoeren. D66 vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in een ruimhartig aanbod kennismaken met kunst en cultuur, op een manier die bij hun leeftijd past. Daarom zetten we in op het continueren van ondersteuning op dit terrein. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is bijvoorbeeld de inzet vanuit Het Cultuurpalet met haar partners Parkvilla, Theater Terra, het Jeugdtheaterhuis en de Nieuwe Muziekschool belangrijk.

Iedere leerling verdient een kans om de eigen talenten te ontdekken. In de cultuureducatie vindt D66 muziekles in het onderwijs essentieel, omdat dit de cognitieve ontwikkeling van kinderen aantoonbaar stimuleert en daarom zijn we voorstander van een ruimere subsidie aan de Nieuwe Muziekschool, zodat het mogelijk wordt meer in te zetten op muziekonderwijs.

Castellum blijft een theater

Het theater heeft veel tegenslag moeten verwerken. Er zijn hoge kosten ontstaan die begrijpelijkerwijs tot veel vragen en twijfel aan nut en noodzaak hebben geleid. Toch blijft D66 overtuigd van de noodzaak het theater overeind te houden als een theater waar bezoekers naar allerlei voorstellingen komen kijken. We geloven dan ook meer in een theater met een bioscoop functie, dan in een bioscoop met beperkte theater mogelijkheden. We hebben ons succesvol ingezet voor behoud op de huidige plek, omdat we dit essentieel vinden voor de levendigheid in het centrum. Castellum is niet alleen vóór, maar ook vàn alle Alphenaren en daarbij hoort volgens ons een intensiever gebruik van het gebouw door meerdere doelgroepen. Het efficiënt en doelmatig inzetten van de ruimtes is een blijvend aandachtspunt.

Beeld: D66 Alphen aan den Rijn