De gemeente is er voor haar inwoners

De gemeente is er voor inwoners en ondernemers en dit moet zichtbaar zijn. De besluitvorming is transparant en direct en indirect belanghebbenden hebben een actieve rol in die besluitvorming.

D66 wil dat de gemeente inwoners en ondernemers informeert, ondersteunt en betrekt bij de besluitvorming. Dit vraagt om een andere houding en een cultuurverandering, waarbij bestuurders en ambtenaren bij alles wat zij doen en besluiten de inwoners en ondernemers centraal stellen.

De gemeente reageert snel en persoonlijk

D66 wil dat de gemeente snel, minimaal binnen de wettelijke termijnen reageert op aanvragen of klachten. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is in het verleden niet altijd gebeurd. De mogelijkheid om beslistermijnen te verlengen moet zo min mogelijk worden gebruikt en alleen met een deugdelijke onderbouwing. Ook facturen moeten binnen de vervaltermijnen worden voldaan.

D66 wil dat de gemeente het net als steeds meer bedrijven mogelijk maakt om naast gesprekken in het gemeentehuis ook gesprekken via een videoverbinding te kunnen voeren. Dit zorgt ervoor dat mensen die slecht ter been zijn of wat verder van het gemeentehuis wonen vanuit hun eigen woning met de gemeente kunnen communiceren. Dergelijke afspraken zijn flexibel in te plannen, dus eventueel ook s ’avonds. Hierin komt de gemeente haar inwoners tegemoet.

De gemeente wordt vertegenwoordigd door haar medewerkers. D66 verwacht van hen een servicegerichte houding: ambtenaar en inwoner staan naast elkaar en werken samen. Dat kan bijvoorbeeld door voor ambtenaren de mogelijkheden te verruimen om in voorkomende gevallen naar inwoners of ondernemers toe te gaan en ter plekke een bepaalde situatie te beoordelen of op te lossen. Inwoners kunnen wethouders makkelijk benaderen, bijvoorbeeld via een spreekuur.

De gemeente leert

D66 ziet dat de communicatie van de gemeente met haar inwoners beter kan en moet. De gemeentelijke organisatie moet op allerlei niveaus, van balie tot beleidsmaker, eenvoudig benaderbaar zijn. De gemeente is er voor haar inwoners en dat willen we als uitstraling terugzien. D66 heeft bereikt dat participatie standaard een te bespreken onderwerp is geworden in relevante beleidsstukken. Maar de houding van de gemeente vinden we nog belangrijker. D66 wil dat de gemeente actief leert door achteraf na te gaan hoe belanghebbenden de dienstverlening of het participatietraject hebben ervaren. Deze ervaringen worden verzameld en besproken om tot verdere verbetering mogelijk is.

De gemeente kan betrokken inwoners tegemoetkomen door informatie makkelijker toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door beleidsstukken op thema te organiseren en te voorzien van een korte inleiding, die de inhoud van het stuk direct duidelijk maakt.

Digitaal veilige gemeente.

D66 wil belanghebbenden op een laagdrempelige manier beter bij besluitvormig betrekken. We willen onder andere dat er een app komt voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Via een app kan de gemeente worden benaderd met vragen over allerlei onderwerpen.

Er is meer aandacht nodig voor inwoners die moeite hebben met de snelle ontwikkeling in digitale zaken. Dit kan in de vorm van een speciaal loket in de gemeente, waar inwoners op afspraak worden geholpen. Inwoners die niet mee kunnen of willen in onze digitale samenleving laten we niet vallen.

De gemeente streeft ernaar een digitaal veilige gemeente te zijn. Inwoners mogen erop vertrouwen dat de gemeente er alles aan doet om gevoelige gegevens van haar burgers te beschermen. De gemeente heeft haar digitale zaken en beveiliging op orde.

De gemeente is er voor iedereen

Voor D66 is het gelijkheidsbeginsel richtinggevend. Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners gelijk worden behandeld ongeacht hun afkomst, levensovertuiging, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Daarom hechten wij bijvoorbeeld veel waarde aan publieke uitingen, zoals het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day.

Beeld: D66