Wat is Participatie in Almere?

Door Ivar van Rijn

Bij participatie gaat de gemeente in gesprek met inwoners. Dit kan zijn om inwoners mee te laten beslissen, hen te vragen om ideeën óf te informeren over een bepaald besluit. Daar gaat het wat D66 betreft ook gelijk mis, want informeren is niet hetzelfde als participeren. Door het woord “participatie” te gebruiken verwachten inwoners, terecht, dat ze direct invloed kunnen uitoefenen.

Als er wel participatie mogelijk is, moeten de mogelijkheden vooraf heel duidelijk zijn. Waar is wél en ook waar is géen inspraak en invloed over mogelijk. En hoe onpopulair ook: participatie betekent niet dat een inwonersgroep gelijk krijgt. Soms moet de gemeenteraad keuzes maken die nodig zijn voor de stad, maar misschien vervelend voor omwonenden. Dat is verantwoordelijkheid nemen.

Welke klachten zijn
er over participatie?

Allereerst gaat er ook veel goed. In 2022 zijn er meer dan 100 participatie projecten geweest, maar alleen de projecten waarbij klachten zijn over participatie komen in de media; een goede participatie is nu eenmaal geen voorpagina nieuws. Toch komt een aantal klachten te vaak voor. Een veel gehoorde opmerking is dat inwoners niet gehoord worden in het participatieproces. Dat is een serieuze klacht, want gehoord worden is een belangrijke voorwaarde voor echte participatie. Tevens melden bewoners regelmatig dat ze te laat worden betrokken; op het moment dat alle beslissingen al zijn genomen. Ook wordt er melding gemaakt van “schijnparticipatie”, waarbij bewoners bij wijze van spreken bij het bouwen van een flat in de voortuin mogen meepraten over de kleur van de kozijnen.

Geef uw ideeën

De Almeerse D66 heeft ideeën hoe we participatie kunnn verbeteren, maar gaat ook graag in gesprek hierover. Wat vindt u hiervan? Laat het ons weten!