Participatie in Almere – Deel 2

Dit stuk is een vervolg op een eerder stuk over participatie, waarin ik heb gekeken naar wat participatie is, en wat er verkeerd kan gaan. Dit stuk is hier te lezen. In dit stuk beginnen we te kijken naar wat er anders kan of moet.

Door Ivar van Rijn

Informeren is geen participeren!

D66 vindt ten eerste dat er een scheiding moet worden gemaakt tussen informeren en participeren. Soms neemt de gemeente een beslissing waar een groep inwoners hinder van ondervindt, maar waarbij geen participatie mogelijk is over het besluit zelf. De gemeente moet dan duidelijk informeren dat bij dat besluit GEEN participatie plaats vindt. Anders verwachten inwoners immers dat ze mogen meepraten of zelfs meebeslissen. Als er gekozen wordt voor informeren wordt vaak wel geïnformeerd over WAT er gebeurd, maar niet over WAAROM iets gebeurd. Leg uit waarom een beslissing is genomen en wat de afwegingen daarbij zijn geweest. Waarom is er in dit geval gekozen voor informeren, en niet voor participeren?

Daarnaast moet er wat D66 betreft ook informatie worden gegeven over de mogelijkheden die inwoners wél hebben om invloed uit te oefenen ook al is er geen directe participatie mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn inspreken bij vergaderingen van de gemeenteraad, een petitie aanbieden aan de raad of een burgerinitiatief organiseren. Organiseer in ieder geval geen “schijnparticipatie”. Als er een flat wordt gebouwd vraag dan niet wat omwonenden er van vinden als de keuzes al gemaakt zijn: dat zorgt alleen maar voor ergernis!

Duidelijke kaders!

Bij de participatieprojecten waar veel ontevredenheid over is, gaat het vaak mis omdat inwoners andere verwachtingen hebben van de participatie dan de gemeente. Hierover moet de gemeente dus heel duidelijk zijn. Als de participatie alleen gaat over hoe hoog een gebouw mag worden, maar de inwoners willen praten over het feit dat ze die flat niet in hun voortuin willen, gaat er geen goed gesprek komen. Uiteraard is het zo dat als er gemeld wordt dat er een flat gaat worden gebouwd op een geliefd grasveld we niet iedereen tevreden gaan maken met duidelijke communicatie. Maar de gemeente heeft wel de plicht om duidelijk te zijn in de kaders die er zijn, en ook weer om aan te geven wat de mogelijkheden zijn van inwoners.

Geef uw ideeën

D66 Almere heeft ideeën hoe we participatie kunnen verbeteren, maar gaat ook graag in gesprek hierover. Wat vindt u hiervan? Laat het ons weten!