Participatie in Almere – Deel 3

Door Ivar van Rijn.

Dit stuk is een vervolg op eerdere stukken over participatie. In deel 1 hebben we gekeken naar wat participatie is, en wat er verkeerd kan gaan. Dit stuk is hier te lezen. In deel 2 hebben we gekeken naar 2 aanpassingen in hoe we in almere een participatieproces doen. In dit stuk gaan we verder kijken naar wat we belangrijk vinden in participatie in Almere.

Eerder betrekken bewoners

Wij zouden het goed vinden om bewoners zo vroeg mogelijk in projecten te betrekken, en de communicatie ook te onderhouden. Dat moet tegenwoordig met alle (eventueel digitale) mogelijkheden toch niet zo moeilijk zijn! Waarom zouden we als gemeente eerst een hele wijk ontwerpen, en dan aan bewoners vragen wat ze er van vinden, als die bewoners wellicht wel hele mooie ideeën hebben over de mogelijkheden in een nieuwe wijk? Of als we het centrum gaan uitbreiden; vraag dan aan de bewoners wat ze belangrijk vinden, zodat we dit kunnen meenemen bij het ontwerp.

Op regelmatige basis een stadsdeelbijeenkomst

Wat D66 betreft zou er in elk stadsdeel 1 keer per jaar een informatiebijeenkomst moeten zijn, met daar informatie over alle lopende & toekomstige wijzigingen of vernieuwingen of voor dat stadsdeel. Het is voor bewoners vaak moeilijk om goed inzicht te krijgen over wat er in de wijk gaat gebeuren. Als we dit centraliseren en actief proberen uit te leggen aan inwoners worden die niet overvallen door “plotselinge” plannen. Door deze avonden ruim vooraf aan te kondigen, en dit te herhalen in de diverse communicatie kanalen, kan iedereen komen kijken en meepraten naar wat er in zijn/haar wijk gaat gebeuren! Idealiter is hierbij ook gelijk informatie beschikbaar over hoe bewoners eventuele ideeën of zorgen kenbaar kunnen maken.

Duidelijke communicatie

De gemeente moet in begrijpelijke taal praten met de inwoners van Almere. Als er een vraag is waarbij we inwoners willen betrekken leggen we uit waarom, en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Als de participatie om een groot project gaat, zoals bijvoorbeeld de Almeerse campus, moet de gemeente ook in elke stap uitleggen waar in het proces we staan. Als in de 1e stap al besloten is dat er een campus in het centrum komt, gaan we die beslissing niet op elke avond weer ter discussie leggen en dit moet duidelijk in de communicatie staan.

Geef uw ideeën

D66 Almere heeft ideeën hoe we participatie kunnen verbeteren, maar gaat ook graag in gesprek hierover. Wat vindt u hiervan? Laat het ons weten!