Initiatiefvoorstel vuurwerkverbod

Zutphen gaat het voorbeeld van 12 gemeenten volgen om tot een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk te komen.
Dat is noodzakelijk om druk uit te oefenen om te komen tot een landelijk verbod. De overlast van vuurwerk voor mens, milieu en dier is groot. D66 heeft samen met de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de Stadspartij en PvdA een initiatiefvoorstel ingediend dat maandag 15 mei in een oordeelsvormend forum wordt behandeld en op 5 juni in de Raad.