Tweede kamerlid D66 naar Zutphen

Maandag 8 mei j.l. vond er een unieke bijeenkomst plaats over ons ziekenhuis.
Samen met de gemeenteraden van Lochem, Berkelland, Bronckhorst, Brummen en Voorst en een aantal Tweede Kamerleden heeft ons College van B&W het onderzoeksrapport gepresenteerd.

Nabijheid van zorg

In het rapport is een haarscherpe financiële analyse gepresenteerd en de landelijke ontwikkelingen in relatie met het Integraal Zorgakkoord Acute Zorg. Er werd algemeen onderkend dat de nabijheid van zorg een basisvoorwaarde is om de kwaliteit van de leefbaarheid in onze regio te behouden.
Het rapport is opgesteld door deskundigen van Twynstra Gudde en de Universiteit van Maastricht.

Grote gevolgen voor de regio

Het sluiten van verloskunde en het afschalen van de spoedeisende zorg heeft een enorme impact op de gemoedsrust van veel mensen. De weging van de maatschappelijke gevolgen lijkt door de Raad van Bestuur van Gelre onvoldoende te zijn meegenomen. Er is geen zicht op het totaalplan en het eindplaatje (bijvoorbeeld hoe de overige financiële tekorten worden gedekt).

Regionale zorgvisie

Onze fractie heeft 2 jaar geleden al aangedrongen op een regionale zorgvisie van het gehele zorglandschap. Hoe gaat de toekomst eruit zien en hoe wordt daar in de gehele keten zorgvuldig naar toegewerkt?

Spoeddebat

De Tweede Kamerleden gaan zich hard maken voor een spoeddebat met minister Kuipers over de ontstane situatie. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.