TEMPO MAKEN MET HET TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN DE HANZEHOF

Op basis van de vastgestelde koers in het cultuurbeleid
“de Stad als podium” door de gemeenteraad heeft het College van B&W een toekomstplan voor de Hanzehof, Muzehof en Bibliotheek gepresenteerd.

Het Hanzehof-complex, de directe omgeving en de toegang naar ons Cultureel Knooppunt vanuit het Centrum en het Station verdient dringend een opknapbeurt.
 
De gemeenteraad Zutphen heeft het groot onderhoud decennia-lang als hete aardappel voor zich uitgeschoven.
 
Om het risico van het opnieuw doorschuiven van dit probleem in onze Cultuursector te voorkomen, heeft D66 fractievoorzitter Yvonne ten Holder gepleit voor versnelling.
 
Een ruime meerderheid in de Raad wil net als D66 nu doorpakken.
 
Tempo maken is van belang, ook om de noodzakelijke uitgaven niet verder te laten oplopen. Er is een verstandig raadsvoorstel door het College van B&W opgesteld. Dit voorstel is door D66 geamendeerd zodat de belangrijkste besluitvorming geheel in déze raadsperiode zal plaatsvinden.
 
Het raadsvoorstel en het versnellen van het tempo is met een ruime meerderheid in de raadsvergadering van 24 april j.l. aangenomen.
 
Februari 2026 zullen de plannen rond moeten zijn maar de cruciale beslismomenten zijn april 2024, voor het programmatische deel betreffende het brede cultuurbeleid met name toegespitst op de Muzehof, Hanzehof en Bibliotheek en december 2024, voor het bouwkundige deel van het Hanzehof complex en omgeving.