Toekomstplannen Hanzehof en bibliotheek Zutphen-Warnsveld

Als D66 Zutphen-Warnsveld vinden we cultuur ontzettend belangrijk. Cultuur die zich afspeelt dichtbij onze inwoners met een aantrekkelijk theater en concertzaal en een bibliotheek met een brede functie voor jong en oud. Een bibliotheek die ruimte biedt voor o.a. lezen, ontmoeting en educatie. Een theaterzaal in moderne staat waarmee we een impuls willen geven aan de popcultuur van Zutphen. Zoveel mogelijk inwoners bereiken en verbinden, dat is wat we willen.

Richting een culturele hub

Een belangrijk onderdeel van deze plannen is de renovatie van de Hanzehof en de buitensociëteit, de aanpak van achterstallig onderhoud en ontwikkeling naar een modern aantrekkelijk cultureel centrum. De Hanzehof en Bieb willen we verder ontwikkelen richting een centrale hub voor cultuur als aanjager en verbinder in de wijken.

Onze wethouder van cultuur Sjoerd Wannet (D66) licht toe:

“Als gemeente Zutphen zetten wij met deze plannen de eerste stappen in de renovatie van de Hanzehof en buitensociëteit. Het zijn mooie kaders waarmee de Hanzehof en de culturele sector van Zutphen de komende jaren vooruit kunnen als cultureel knooppunt”.

Bestaande initiatieven vanuit de wijk

In de wijken gebeuren al mooie dingen. Op de kinderopvang wordt voorgelezen, worden pedagogisch medewerkers opgeleid en fijne leesplekken gecreëerd.

Op de basisscholen vinden we leesconsulenten die adviseren over leesplezier en goede collecties.

Ook voor volwassenen zijn er al initiatieven gaande. In het Waterkwartier worden er bijvoorbeeld taallessen georganiseerd, zijn goed getrainde taalmaatjes (vrijwilligers) actief, worden lezingen gehouden en is er ruimte voor ontmoeting.

Ook ‘t Warnshuus mag niet ontbreken in dit rijtje. Hier worden lezingen georganiseerd en zijn er cursussen voor digitale vaardigheden.

Onze plannen voor cultuur

In het voorstel van het college staat samenwerking centraal met de culturele instellingen in Zutphen, zoals de Hanzehof, Muzehof en de Bibliotheek.

Verder zien we als D66 een belangrijke rol bij cultuur weggelegd voor de wijken. We willen het culturele aanbod dichtbij onze inwoners organiseren. Het aanbod in de wijken dient een duidelijke impuls te krijgen en verder uitgebouwd te worden.

Denk bijvoorbeeld aan fijne plekken waar je dichtbij huis cursussen en workshops kunt volgen zoals digitale vaardigheden, internetbankieren, belastingaangifte doen, werken met QR codes en Google Maps maar ook lezingen over literatuur, theater en muziek.

Tegelijkertijd zien we dat er ook steeds meer behoefte is om ruimte te bieden aan thema’s die vanuit de wijk zelf worden aangedragen, deze te ondersteunen en faciliteren en inwoners te verbinden op inhoudelijke thema’s (community).

Een plek voor ontmoeting

Als D66 zetten we ons ten volle in voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig theater en concertzaal en een bibliotheek die plek biedt om te lezen, te studeren en te werken maar ook breder ruimte biedt voor bijvoorbeeld taalcursussen en bezoeken van scholen.

De boekenuitleen blijft daarbij in de Broederenkerk in het centrum, de Hanzehof is een mooie plek om de functies van de Bieb verder vorm te geven. In de Hanzehof willen we alle aspecten van het culturele domein in Zutphen samen laten komen met als doel een plek voor ontmoeting en verbinding voor alle inwoners van Zutphen.

Onze visie op cultuur

Dit alles vraagt een investering in de toekomst van onze cultuur. Een investering die we als D66 graag willen maken. Wij geloven namelijk dat een rijk en modern cultureel aanbod in Zutphen, met een centrale plek voor de Hanzehof en de Bibliotheek, bijdraagt aan een fijne leefomgeving en een grote aantrekkelijkheid van de stad en dorp voor inwoners in de regio!