Verkiezingsprogramma 2022-2026 vastgesteld

D66 Zuidplas stelt verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 vast.

Thuis in Zuidplas

Met een uitdagend verkiezingsprogramma ‘Thuis in Zuidplas’ wil D66 dat alle inwoners in de gemeente zich thuis voelen. Een onderwerp dat een prominente rol heeft, is de inspraak en invloed die de inwoners van D66 krijgen bij de inrichting en besluitvorming in de gemeente. Net als bij iedereen thuis kiest de bewoner zijn het meubilair of wat aan de muur hangt om zich thuis te voelen. Dit geldt ook voor de besluiten in de gemeente. Iedereen heeft recht om mee de denken en zijn inbreng te hebben om zich in Zuidplas thuis te voelen.

Wat D66 wil

Een greep van belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma:

  • Alle nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden moet geschikt zijn voor zonnepanelen met energieneutraal als uitgangspunt
  • Om de bewustwording rond biodiversiteit en klimaat te versterken is D66 voorstander van de inrichting van een educatief centrum
  • Dorpen in het groen! Groen in de dorpen!
  • De bouw van het vijfde dorp mag niet ten koste gaan van bestaande instellingen en het voorzieningenniveau in de bestaande dorpen
  • We zijn voor de komst van een 2e supermarkt in Zevenhuizen
  • Zuidplas realiseert zo spoedig mogelijk volledig middelbaar onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
  • We faciliteren de realisatie van generatiewoningen en kleinschalige woonconcepten zoals bijvoorbeeld een Knarrenhof
  • Inwoners en bedrijven krijgen de vrijheid om groenonderhoud te realiseren op gemeentegrond
  • Inwoners worden proactief betrokken bij de voorgenomen wijzigingen in hun woonomgeving
  • Ontwikkeling van natuur en woningbouw gaan gelijkwaardig samen

Nog veel meer

In het verkiezingsprogramma staan naast de bovengenoemde punten nog ruim 100 punten die D66 Zuidplas voor de inwoners en ondernemers wil realiseren.