Voorwoord van onze lijsttrekker

Zeist is een prachtige gemeente met veel groen, en mooie wandel en fietsroutes. Een gemeente met levendige dorpskernen en goede voorzieningen. Geboren en getogen in deze gemeente, woon ik hier met veel plezier samen met mijn vrouw en drie kinderen.

Passie

Het afgelopen jaar heeft de fractie van D66 in Zeist veel van onze doelen en ambities waargemaakt en daarmee een mooie prestatie geleverd. Met veel energie en passie hebben wij ons ingezet voor alle Zeistenaren. Zo heeft D66 zich onder andere ingezet om de fietsroutes veiliger te maken, zeggenschap en invloed van onze inwoners te vergroten en ontwikkelkansen voor iedereen te bevorderen.

“Wij zullen laten zien dat groei en groen ook samen kunnen gaan.”

Hafid Boutahar, lijsttrekker D66 Zeist

Ga stemmen!

Maar het kan nog beter en er zijn nog altijd kansen die blijven liggen. Zo vinden wij dat elk kind een rijke schooldag verdient, en kennis moet kunnen maken met onder andere sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Er moeten oplossingen komen voor de woningtekorten, met aandacht voor het behoud van groen. Wij zullen daarbij laten zien dat groei en groen ook samen kunnen gaan. Ook vinden wij dat de invloed en zeggenschap van onze inwoners vergroot moet worden, zodat burgerinitiatieven om buurten en wijken te verbeteren alle ruimte krijgen.

Mijn droom is om Zeist één van de mooiste gemeenten te maken en te houden, ook voor onze toekomstige generaties. Ik hoop dat u deze ambities ondersteund en dat wij kunnen rekenen op uw stem!

Hafid Boutahar
Lijsttrekker D66 Zeist