Wethouder Angèle Welting in actie

Dinsdag 21 juni beantwoordde wethouder Angèle Welting vragen vanuit de raad tijdens de algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen zijn vergaderingen van de gemeenteraad die worden gehouden om de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de komende periode te bespreken.

‘Actief de dialoog aangaan en samenwerken met bedrijven en maatschappelijke partners in Zeist’

Dialoog

Volgens wethouder Angèle Welting is het belangrijk dat we actief de dialoog aangaan en samenwerken met bedrijven en maatschappelijke partners in Zeist. Vervolgens ging ze in op enkele onderdelen van haar portefeuille.

We zijn aan de slag met scholen en schoolbesturen om te komen tot een eerlijk aanmeldsysteem voor basisschoolkinderen. Dit om kansengelijkheid te bevorderen.

We hebben oog voor de gevolgen van Corona op jongeren. En onze GGD staat paraat om op te schalen als de Corona besmettingen daarom vragen.

De concept omgevingsvisie laat zien dat dit instrument leeft in Zeist: er zijn al veel reacties van inwoners en ondernemers. Om die zorgvuldig te behandelen zetten we extra stappen in het proces. Bij de vaststelling van de omgevingsvisie in het najaar presenteren we ook een stappenplan dat duidelijk maakt hoe het vervolg eruit ziet.