Energie-armoede, wat is het en wat doen we er tegen?

Op 21 september kwamen D66-leden en belangstellenden bijeen om te ontdekken wat energie-armoede in Zeist betekent en wat er al aan gedaan wordt. Inleidingen werden verzorgd door Riet Lenting (Kringloop Zeist e.o.) en Annemiek Verstappen (o.a. Mijn Groene Huis).

Open ledenavond in
Blik & Burgers

Op 21 september jl. tijdens een goed bezochte open ledenavond in het gezellige Restaurant Blik & Burgers, trapte bestuursvoorzitter Kees Klokman af met een warm welkom aan alle leden en belangstellenden. Hij introduceerde vervolgens collega-bestuursleden Cees Budding (penningmeester), Marloes Adema (algemeen bestuurslid) en Martine in ’t Veld (algemeen bestuurslid).

Vervolgens vertelden wethouder Angèle Welting en de aanwezige fractieleden Hafid Bouhatar (fractievoorzitter), Jeroen van den Heuvel, Fleur Besseling-Hansen en Dick van Ginkel kort wat hen beweegt om zich in te zetten voor D66 Zeist.

Energie-armoede in Zeist

Hoge energiekosten en energie-armoede in Zeist, wat is er nodig en mogelijk? Die vraag stond centraal. De hoge energieprijzen raken ieders portemonnee. Dat er energie-armoede is in de gemeente Zeist en welke lokale initiatieven er al zijn werd uiteen gezet door twee Zeistenaren die zich actief bezig houden met dit vraagstuk.

Annemiek Verstappen, communicator en gedragsveranderaar en werkzaam bij Mijn Groene Huis vertelde over het effect van de stijgende energieprijzen op huishoudens die al in armoede leven. Ze gaf enkele schrijnende voorbeelden van situaties waarbij je met gratis tochtstrippen en een goedbedoeld besparingsadvies onvoldoende zoden aan de dijk zet. Als mogelijke oplossingen presenteerde ze sociale zonnestroom projecten en het opleggen van energiebesparende maatregelen aan verhuurders. Vraag die nog openstaat is wat we als lokale, regionale én landelijke partij gaan doen om met de geschetste oplossingen aan de slag te gaan.

Klik hieronder voor de complete presentatie van Annemiek.

Aanpak energie-armoede bij Kringloop Zeist

Riet Lenting, directeur van Kringloop Zeist e.o., liet met aansprekende voorbeelden zien hoe groot de impact van de hoge energiekosten kan zijn. Als werkgever kun je soms veel betekenen voor medewerkers die financieel in de knel komen. Dat begint met samen kijken naar de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de medewerker. Wellicht zijn er voorzieningen en instanties die helpen bij het – eventueel tijdelijk – verminderen van uitgaven. Of kunnen er afspraken gemaakt worden om meer uren te werken en dus de inkomsten te laten stijgen.

Bij Kringloop Zeist werken zo’n 350 medewerkers (‘vrijwilligers’) met een zeer diverse achtergrond. Kringloop Zeist is een laagdrempelige onderneming die een veilige en gemoedelijke werkomgeving aanbiedt, waarin stabiliteit, het opdoen van werkervaring en sociale vaardigheden voorop staan.

Tijdens een renovatieproject van de L-flat (Vollenhove) bleek dat veel huishoudens in die flat geen raambekleding hadden. Kringloop Zeist heeft daarom, met een kleine subsidie van de gemeente en een ruimte via Woongoed in Vollenhove, een circulaire textielwerkplaats gestart. Hier doen mensen werkervaring op en wordt aan taalvaardigheid gewerkt. Bewoners van de L-flat kunnen gratis kringloop-gordijnstoffen uitzoeken en zelf helpen hiervan passende gordijnen te naaien.

Naast woon- en slaapcomfort leveren die gordijnen een substantiële energiebesparing op. Inmiddels hebben ruim 140 huishoudens nieuwe gordijnen gekregen. Daarmee is een energiebesparing gerealiseerd van meer dan 20.000 m3 gas. Dit scheelt per gezin enkele honderden Euro’s per jaar.

Intussen is de circulaire textielwerkplaats alweer enkele stappen verder. Er is een ruimere vestiging gevonden. Ook zijn al enkele medewerkers van de werkplaats uitgestroomd naar regulier werk.
Kringloop Zeist heeft concrete plannen om de textielwerkplaats verder uit te breiden én om een laagdrempelige energie-training te ontwikkelen en geven aan mensen die de gangbare voorzieningen niet weten te bereiken.