Nieuw bestuur D66 Zeist aangetreden

Kees Klokman en Cees Budding zijn door de Algemene Afdelingsvergadering op 8 juni benoemd als voorzitter en penningmeester van D66 Zeist.

Voorzitter

Kees Klokman is sinds januari actief betrokken geweest bij de campagne op weg naar de verkiezingen. Dat smaakte naar meer vond hij. “Ik wil graag alle inwoners van onze gemeente laten profiteren van onze frisse ideeën en praktische initiatieven.” Na diverse gesprekken met zittende bestuursleden en raadsleden besloot hij zich te kandideren voor het voorzitterschap.

Kees Klokman is een geboren Zeistenaar (Verzetswijk) en volgde de middelbare school op het CLZ. Na ruim 20 jaar in Brabant te hebben gewoond is hij terug naar Zeist verhuisd. Hij woont nu in Kerckebosch, samen het zijn vrouw Helen, dochter Merel en teckel James.

“Graag ga ik verder als jullie partijvoorzitter, om vorm te geven aan een nieuw bestuur, met een verbindende rol tussen afdeling, fractie en wethouder en samenwerkend met andere afdelingen in de regio en landelijk.”

Kees is bedrijfskundige, in het dagelijks leven actief als programmamanager met opdrachten op het snijvlak van organisatie en informatie. Momenteel helpt hij de gemeente Amsterdam met vernieuwing van de aanpak ondermijning. Eerder vervulde hij commerciële en managementfuncties voor bedrijven als Philips, Atos en IBM.

Penningmeester

Naast Kees meldde zich Cees Budding als nieuwe penningmeester voor D66 Zeist.
Hij gaat de rol van Arnoud van der Pol overnemen. De Kascommissie, bestaande uit John Maas en Ruben Pattiasina, hebben de boeken van het afgelopen jaar gecontroleerd en adviseerde de leden tijdens de Afdelingsvergadering hem decharge te verlenen.

Cees Budding woont sinds 2017 in Zeist, is getrouwd en woont met zijn vrouw en drie kinderen in het Lyceumkwartier. Hij is al enige tijd actief voor D66. Met Hanna van den Dool deed hij de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

“Bij de evaluatie is een aantal aandachtspunten geformuleerd, zoals het versterken van de band met en betrokkenheid van leden. Aan dit en andere onderwerpen zou ik, samen met de mede-bestuursleden, graag verdere invulling willen geven.”

Cees is bestuurskundige,was o.a. werkzaam als programma manager/directeur voor Internationale NGOs en intergouvernementele organisaties als de EU en OVSE, op het gebied van democratiseringsprocessen, versterken van institutionele capaciteit, en toegang tot het recht. Op dit moment is hij coördinator jeugdparticipatie programma bij SavetheChildren in Den Haag

Afscheid bestuur

De termijnen van de zittende bestuursleden zaten er al een tijd op, maar met het oog op de verkiezingen van maart 2022 was vorig jaar met de leden afgesproken dat zij nog aanbleven en hierna ruimte gemaakt zou worden voor een nieuw bestuur.
Raadslid Dick van Ginkel sprak tijdens de AAV de aftredende bestuursleden toe. “Samen hebben we een fantastisch resultaat bereikt bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.”


Voorzitter (l): Victor Vliegenthart
Communicatie/campagne (m): Heleen Hupkens
Penningmeester (r): Arnoud van der Pol
Ledenbinding (niet op foto): Hylke Warners
Secretaris (eerder al afgetreden): Ander de Keijzer

“We hebben de nodige ‘ups and downs’ meegemaakt in de afgelopen jaren, maar we hebben het met veel plezier gedaan,” aldus Victor Vliegenthart. “We wensen het nieuwe bestuur heel veel succes. Uiteraard blijven we op de achtergrond beschikbaar voor advies of een gesprek.”

Zowel Victor, Heleen als Arnoud zijn ongeveer twee termijnen als bestuurslid actief geweest. Heleen was daarvoor ook een termijn secretaris van de regionale afdeling Utrecht. Hylke stapte vier jaar geleden in het bestuur na acht jaar in de gemeenteraad te hebben gezeten, de laatste vier jaar als fractievoorzitter.

Namens de leden ontvingen de scheidende bestuursleden een prachtige bos bloemen. Helaas kon Hylke Warners niet bij de AAV aanwezig zijn.