Gemeenteraad over Regionale Energie Strategie

12 oktober 2021 werd in de gemeenteraad gesproken over de Regionale Energie Strategie (RES) en de ambities van Zeist in dat kader. Alle gemeenten die onderdeel zijn van de U-10 geven met deze RES aan hoe zij willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Nederland, gebundeld in een regionaal voorstel. In dat kader is voor Zeist o.a. berekend hoe op lange termijn de vraag naar energie is rekening houdend met de mogelijkheden van verduurzaming en vermindering van energiegebruik. Dat sluit allemaal goed aan bij de eerder vastgestelde Routekaart Verduurzaming van Zeist.

Potentiële locaties zonnevelden en windmolens

Het gaat op dit moment nog niet over daadwerkelijke uitvoering van zonnevelden en windmolens, maar om de vaststelling van de potentiële locaties daarvoor. In Zeist gaat het dan over de spoorzone en Kamp van Zeist als zoekgebied voor windenergie, en diezelfde spoorzone en de A28 als zoekgebied voor zonne-energie.
Het debat heeft zich vooral toegespitst op de mogelijke plaatsing van windmolens in Zeist. Enkele lokale partijen hebben zich mordicus tegen de plaatsing van windmolens in Zeist uitgesproken en zijn daarvoor ook recent een petitie gestart.
D66 heeft zich altijd ingezet voor goede en tijdige maatregelen om Zeist een groene en duurzame gemeente te laten zijn, en ons aandeel te leveren aan de klimaatmaatregelen in Nederland. We steunen de Brede Milieu Visie, routekaart verduurzaming, hoofdlijnen voor de energietransitie. We vinden ook dat Zeist een aandeel moet leveren aan de opwek van duurzame energie. Niemand staat te trappelen als dat windmolens moeten zijn, maar we hebben nu niet de luxe te besluiten het niet te onderzoeken en bij voorbaat uit te sluiten. Daarom steunt D66 de Regionale Energie Strategie, en de daarin opgenomen doelstellingen om de mogelijke plaatsing van onder meer 0-2 windmolens te onderzoeken.

Alternatieven onderzoeken

Inwoners van de Groene Driehoek zien windmolens in hun gebied niet zitten. In plaats van alleen ‘nee’ te zeggen zijn zij diep in de materie gedoken om alternatieven aan te reiken. D66 vindt dat deze alternatieven onderzocht moeten worden op haalbaarheid. Dit hebben we ook altijd benoemd in de Raad. Vanavond is dit door een door D66 gesteunde motie nogmaals naar voren gekomen.
D66 wil een totaalplaatje van de (on)mogelijkheden van energie opwekken in Zeist. Zeist is een energie consumerende gemeente, dus wij vinden het onze plicht om goed te onderzoeken waar kansen liggen om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Pas als alle voor- en nadelen goed in beeld zijn zullen wij tot een besluit overgaan.

De RES is uiteindelijk door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Meer informatie kan worden gevonden op de website van de gemeente zeist: https://www.zeist.nl/energie-en-milieu/nieuwe-energie/regionaal-voorstel-voor-duurzame-energie