‘D66 heeft minimabeleid verruimd’

Jeroen van den Heuvel is al acht jaar buitengewoon raadslid voor d66 Zeist. Waar hij het meest trots op is? “D66 heeft het minimabeleid verruimd. Hierdoor kunnen gezinnen die het niet breed hebben eerder financiële ondersteuning krijgen.”

“Kansenongelijkheid aangepakt

“Ook hebben we kansenongelijkheid in het basisonderwijs aangepast. Uit eigen onderzoek bleek dat geen sprake was van gelijke behandeling bij inschrijving. Zo werken we aan gelijke kansen voor iedereen. Daar haal ik iedere dag voldoening en energie uit.”

Kun je geen goed passend onderwijs voor je kind vinden, zit je kind thuis of dreigt je kind uit te vallen op school: meld je aan bij ZOUT!

Nog vier jaar door

“Veel gaat goed in Zeist, maar nog lang niet alles. Daarom ga ik graag nog vier jaar door als raadslid. De gemeente Zeist is heel divers en heeft veel in huis: arm en rijk, diverse bevolkingsgroepen, jongeren en ouderen. Dat iedereen mee kan doen is ontzettend belangrijk. Daarom zal ik mij blijven inzetten voor goed passend onderwijs, met zo min mogelijk uitvallers en een goede inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast blijk ik werken aan gelijke kansen voor en acceptatie van kwetsbare groepen, zoals kinderen, inburgeraars en LHBTIQ+-ers. En blijven werken aan een proactieve gemeente, met nadruk op preventie, zoals het zo vroeg mogelijk signaleren van schulden bij inwoners om hen tijdig te helpen.