Angèle Welting geïnstalleerd als wethouder

Op 17 mei 2022 werd Angèle Welting geïnstalleerd als wethouder in Zeist. Een eervol ambt, dat ze vol energie wil gaan vervullen

Mooie uitdagingen

Als D66 Zeist mogen we trots zijn op het mooie coalitieakkoord dat er ligt. Mede dankzij Hafid en Jeroen komen hier veel speerpunten van D66 in terug.

Ik ben verheugd met mijn portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling, Jeugd, Onderwijs, Gezondheidszorg, Sport, Diversiteit en inclusie, Wijkdemocratie en buurtbudget. Er liggen mooie uitdagingen, zoals de ontwikkeling van het gebied rond station Driebergen-Zeist, waar kansen liggen om nieuwe woningen te bouwen en goed gekeken moet worden naar alle voorzieningen. Er ligt een sport- en preventie akkoord dat recent is ondertekend en waar we met inwoners, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties uitvoering aan gaan geven. Hoe zorgen we dat de jeugdhulp toegankelijk en tegelijk betaalbaar blijft? Vraagstukken waar ik komende jaren graag mijn tanden inzet en waar we iedereen bij kunnen en moeten betrekken.