Een verticale groene tuin voor de nieuwbouw V&D


D66 vindt (verticale) groene tuinen in het centrum belangrijk. Omdat ze zorgen voor verkoeling in de zomer, en het regenwater langer vasthouden zodat het langzaam afgegeven wordt aan de bodem. Dat is goed voor plant, mens en dier en ziet er ook nog aantrekkelijk uit. Een motie over dit onderwerp ‘verticale tuinen bij het voormalige V&D’ is op 23 januari vrijwel unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Daarmee worden de partijen die gaan bouwen aangemoedigd meer groen toe te voegen. De motie werd ingediend door Freerk Andre de la Porte van D66.
Op sommige plekken is het centrum van Zeist ‘versteend’. Doordat de zomers in de toekomst warmer worden zal de temperatuur op die plekken flink hoger zijn, soms wel 5 graden. Door veel groen toe te voegen is er meer schaduw. Ook zorgen planten ervoor dat de warmte meer geabsorbeerd wordt en niet weerkaatst door stenen muren. Dat zorgt voor verkoeling. De nieuwbouw op de plek van de V&D leent zich uitstekend om de muren te voorzien van verticaal groen. Het voorstel roept het college op om bij de verdere ontwikkeling van het bouwplan de aanvragers te informeren over deze motie, zodat ze verticale tuinen opnemen in het ontwerp. De wethouder heeft aangegeven te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en als er financiële consequenties zijn, deze aan de Raad voor te leggen.
Vrijwel alle partijen stemden voor, 2 Zeister partijen stemden tegen de motie. Dit geeft het belang aan dat door alle partijen onderkend wordt om het centrum aantrekkelijker, duurzamer en toekomstbestendiger te maken.