Ruimte voor verenigingen, bedrijven en initiatieven

D66 gelooft in de kracht van de samenleving. De kracht van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) initiatieven. Door hen vrij te laten en zoveel mogelijk ruimte te bieden, benutten we als samenleving hun inzet, creativiteit en kwaliteiten optimaal.

We willen een overheid die inwoners en ondernemers zo min mogelijk belemmert en zoveel mogelijk ondersteunt. Zo zorgen we voor een vitale en gezonde lokale economie en benutten we de maatschappelijke en sociale slagkracht van sterke lokale initiatieven.

Versterken contact tussen ondernemers, scholen en organisaties

We willen de contacten tussen ondernemers, scholen en (maatschappelijke) organisaties verbeteren. Om de samenwerking te bevorderen en meer kansen te bieden aan goede initiatieven vanuit de samenleving.

D66 wil daarnaast meer geld uittrekken voor het jongerenwerk. Het jongerenwerk levert inmiddels mooie resultaten op, maar met een grotere bijdrage van de gemeente kan de impact verder worden vergroot.

Een sterk verenigingsleven: sport en cultuur

Sporten is gezond voor je lichaam, cultuur is gezond voor de geest. D66 wil ruimte voor sport en cultuur in onze gemeente. D66 wil de sport- en cultuurverenigingen waar mogelijk ondersteunen met lagere huurtarieven en bij het professionaliseren. Sport of culturele activiteiten in verenigingsverband zorgt namelijk ook voor verbinding en ontmoeting tussen allerlei mensen.

Corona heeft veel invloed gehad op sport en cultuur. Hoewel het ergste achter de rug lijkt, blijven we als gemeente scherp in de gaten houden wat de corona-crisis voor gevolgen heeft (gehad) voor onze sportverenigingen en culturele instellingen. Zodat waar nodig en passend, ondersteuning kan worden geboden.

Ruimte om te ondernemen

We geven ondernemers zoveel mogelijk ruimte om te doen waar zij goed in zijn: ondernemen. Dit betekent dat we regels en vergunningen actualiseren en minimaliseren. We zorgen ervoor dat procedures zo snel, simpel en goedkoop mogelijk te doorlopen zijn. De gemeente betaald zijn rekeningen op tijd. We blijven als gemeente constant in contact met koepelverenigingen en individuele ondernemers om te ontdekken waar knelpunten zitten.

Bruisende binnenstad

D66 wil de in 2018 ingevoerde zondagsopenstelling van winkels op de huidige manier handhaven en beslist niet terugdraaien. We willen dagjesmensen en toeristen langer vasthouden en ook de eigen inwoners verleiden lokaal te winkelen en verblijven.

Sport en horeca: een unieke combinatie

Het versterken van de combinatie sport en horeca kan een middel zijn om de leefbaarheid in onze gemeente te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door gezamenlijke evenementen te organiseren. In Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede mag wat te doen zijn.

Duurzame bedrijven

Ook het bedrijfsleven moet verduurzamen. D66 wil dat de gemeente het verduurzamen van ondernemingen actief stimuleert. Dit kan bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met ondernemers en verduurzaming te subsidiëren. D66 wil inzetten op lokaal produceren, consumeren en ondernemen. Hiermee dringen we de uitstoot van vervuilende stoffen in de productieketen en door woon-werkverkeer terug.

Initiatieven van inwoners

We zijn trots op inwonersinitiatieven en ondersteunen deze waar mogelijk. Zeker initiatieven die een meerwaarde voor de samenleving hebben. We zetten in op een optimale samenwerking en benutten de kwaliteiten en energie van inwoners volop. Zeker in de beginfase van een initiatief kan de gemeente het verschil maken. Als een initiatief volwassen wordt, kan de gemeente langzaam weer loslaten.

Jongeren, sport en cultuur

  • Het percentage mensen dat elke dag minimaal 30 minuten beweegt, moet omhoog naar ten minste 60%. De gemeente moet zich daarvoor inspannen.
  • De tarieven van sport- en cultuuraccommodaties moeten omlaag, in eerste instantie voor nieuw aanbod.
  • D66 wil meer geld uittrekken voor het jongerenwerk in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Ruimte om te ondernemen

  • D66 wil dat de gemeente de regels voor ondernemers vereenvoudigt en waar mogelijk samenvoegt, zodat ondernemers snel weten waar ze aan toe zijn en waaraan ze moeten voldoen.
  • De gemeente moet actief het verduurzamen van ondernemingen stimuleren. De gemeente moet daarvoor het gesprek voeren met ondernemingen en waar nodig subsidies aanbieden.
  • De gemeente moet geld zoveel mogelijk lokaal uitgeven, om zo onze lokale economie te steunen en milieuvervuiling tegen te gaan. Het OndernemersFonds kan een belangrijke brugfunctie vervullen en initiatieven ondersteunen die leiden tot een beter woon-, werk- en leefklimaat.

Initiatieven van inwoners

  • De gemeente moet initiatieven van inwoners zo veel mogelijk ondersteunen, zodat meedoen en samenwerken lonen.
  • D66 wil dat de gemeente huisvesting biedt aan initiatieven die van aantoonbare meerwaarde zijn voor onze kernen.