Op weg naar een bereikbaar Wijk bij Duurstede
We gaan vaak op pad: van huis naar school, werk of sportclub. D66 maakt zich sterk voor een goed bereikbare gemeente, met speciale aandacht voor de veiligheid van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, en voor duurzaamheid.

STOP

Bij het inrichten van nieuwe straten en wijken wil D66 het STOP-principe hanteren. Dit gaat ervan uit dat Stappen (voetgangers) de belangrijkste vorm van mobiliteit is, daarna volgt Trappen (fietsers), dan volgt Openbaar vervoer en ten slotte de Personenauto.

Zo maken we aantrekkelijke loop- en fietsroutes, en stimuleren we inwoners en bezoekers om te lopen, te fietsen of te reizen met het openbaar vervoer.

Betere fietsvoorzieningen

D66 wil investeren in betere en veiligere infrastructuur en fietsvoorzieningen. Dit doen we bijvoorbeeld door nieuwe fietsroutes aan te leggen en bestaande te verbeteren. Ook gaat het om fietsvoorzieningen de meest brede zin van het woord, zoals fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Veilig op de fiets

D66 plaatst de fiets nadrukkelijk in de spotlights. We pleiten voor aparte fietspaden. Is dat niet mogelijk, dan in elk geval fietssuggestiestroken met rood asfalt. De fiets in de hoofdrol, de auto te gast. Naar Houtens voorbeeld.

Wij willen de Lekdijk auto- en motorluw maken, zodat fietsen veilig een aangenaam wordt. Ook pleit D66 voor veilige fietsroutes naar de scholen, en een aparte fietsroute naar recreatiegebied De Gravenbol.

Fietsen stimuleren

Met een pakket maatregelen wil D66 fietsen stimuleren. Essentieel is dat de maatregelen een continu karakter hebben, met elkaar samenhangen en dat er een eenduidige regie en communicatie is.

 • Fietsbezit | Iedereen in de gemeente Wijk bij Duurstede moet een fiets kunnen gebruiken. Dat geldt ook voor (kinderen van) gezinnen met een laag inkomen en voor nieuwkomers. Projecten die het fietsbezit bevorderen, worden gesteund.
 • Fietservaring | De fietsroutes naar scholen moeten veilig zijn. Het wegbrengen met de auto wordt ontmoedigd.
 • Fietsactiviteiten | Fietscursussen, ook voor ouderen op e-bikes.
 • Fietsdag | Een jaarlijkse Wijkse fietsdag om samen het fietsgeluk te vieren. Daarbij staan afwisselend verschillende categorieën van fietsers centraal, zoals fietsende kinderen en jeugd, ouderen, woon-werk fietsers, sportieve fietsers en recreatieve fietsers.
 • Fietsen naar het werk | D66 wil dat de gemeente haar werknemers stimuleert om op de fiets naar het werk te gaan, omdat ze graag gezonde en vitale mensen zien. Vermoedelijk inspireert dit andere werkgevers om dit voorbeeld te volgen. Werkgevers kunnen ook overwegen korting te geven op aanschaf van een fiets en een bedrijfslidmaatschap van de Fietsersbond aan te bieden.

Openbaar vervoer

De OV-verbinding met Utrecht is essentieel. Helaas is er geen directe busverbinding met Houten, terwijl daar wel voorzieningen zijn. D66 pleit voor:

 • Een verbinding met treinstation Houten.
 • Het opwaarderen van de spoorbrug bij Culemborg voor fietsers, zodat onze jongeren ook aan de andere kant van de rivier beter scholen kunnen bereiken.

Ondergronds parkeren

Al eerder brak D66 een lans voor ondergronds parkeren. We zijn een groot voorstander hiervan.

Elektrische auto’s

Om de overstap van auto’s met fossiele brandstof naar elektrische auto’s te stimuleren, wil D66 dat de gemeente meewerkt aan de bijbehorende voorzieningen. Zo willen we dat aanvragen voor een laadpaal ruimhartig gefaciliteerd worden.

Veilig op de fiets

 • De fiets in de hoofdrol, de auto te gast. Dat betekent aparte fietspaden waar mogelijk, en anders fietssuggestiestroken met rood asfalt.
 • Veilige fietsroutes naar de scholen.
 • Een veilige fietsroute naar recreatiegebied De Gravenbol.

Elektrische auto’s

 • Om de overstap naar elektrische auto’s te stimuleren, wil D66 dat de gemeente aanvragen voor laadpalen faciliteert.