Zorgen over loden waterleidingen

D66 heeft samen met GroenLinks en SP vragen gesteld over loden waterleidingen. Uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt namelijk dat hoge blootstelling aan lood risico’s geeft voor jonge kinderen. De Gezondheidsraad ziet sterke aanwijzingen dat ook een lage blootstelling aan lood al schadelijker is dan eerder gedacht.

Dit leidt bij de fracties van D66, GroenLinks en SP tot vragen aan het college:

  • Is het college bereid voor de door de gezondheidsraad benoemde groepen te onderzoeken welke (eigen) gebouwen in aanmerking komen voor het saneren van loden waterleidingen?
  • Is het college bereid om voor deze groepen actief handelingsalternatieven te (laten) communiceren (flessenwater gebruiken) en te bespoedigen dat er bronmaatregelen worden getroffen (saneren loden waterleidingen)?
  • Is het college bereid om te bespoedigen dat op termijn alle loden waterleidingen in onze gemeente worden gesaneerd?