Jongeren hebben gelijk: voor windmolens – Raadspraat column 27 februari 2019

Politici praten, maar ontwijken maatregelen. Jongeren staken voor een beter milieu en spreken ons aan.

De Nederlandse regering heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend en een klimaatwet is mede door D66 in de Tweede Kamer goedgekeurd. De consequentie hiervan is dat naast extra windmolens op zee, provincies bij wet en regelgeving een taakstelling hebben gekregen om zich in te zetten voor de energietransitie. Windmolens op land zijn vele malen efficiënter in elektriciteitsproductie en ruimtebeslag dan zonnepanelen. Om echt grote stappen te maken zijn windmolens op land onvermijdelijk.

De provincie Utrecht heeft hier het laatste woord en ziet dat er vooral in het zuiden van de provincie ruimte is voor grote windmolens. Twee grote windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal zouden nagenoeg de elektriciteitsbehoefte van alle huishoudens in Wijk bij Duurstede kunnen dekken.

De initiatiefnemer van windmolenpark Goyerbrug heeft in januari een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Houten voor het plaatsen van vier grote windmolens vlakbij onze gemeentegrens. Deze vergunning mag er wat D66 betreft komen en sterker nog wij zien het als een kans om bij dit initiatief aan te sluiten door er nog twee identieke molens bij de plaatsen op Wijk grondgebied. Zo zal de door de raad aangenomen doelstelling “klimaatneutraal zijn in 2030” gehaald kunnen worden.

Ja, het landschap wordt er door aangetast, maar beter een geconcentreerd op één dunbevolkte plek dan het inrichten van ruim 40 ha van het oppervlak van onze gemeente met zonneparken. Want dat oppervlak is minimaal nodig om aan de capaciteit van twee grote windmolens te komen en dan heb ik het nog niet over de geringe aantal zonne-uren ten opzichte van de winduren.

Laten we als Wijkse gemeenteraad ophouden met verstoppertje spelen. D66 wil zich inzetten voor twee Wijkse windmolens bij het windpark Goyerbrug. Jongeren willen dat we maatregelen nemen en willen actie. Willen geen halve maatregelen. We hebben jullie gehoord. De groene ambitie van de gemeente moet omhoog.

Wijks Nieuws ’t Groentje is in 2017 begonnen met een column “Raadspraat”. Elke week wordt deze geschreven door een raadslid, waarbij de politieke partijen elkaar afwisselen. Hierbij de column van 27 februari 2019, geschreven door D66 raadslid Bart van Asperdt.