Ruud van der Meer

Ruud van der Meer - Beeld: Ankie Meutgeert

Een ‘fit’ Wijk bij Duurstede

  • 60 jaar
  • Groningen
  • Wijk bij Duurstede

Een ‘fit’ Wijk bij Duurstede, met goed onderwijs en een gezonde en stimulerende omgeving. Daar ga ik voor.

Ik ben opgegroeid in de stad Groningen, waar ik de studie HEAO Commerciële Economie heb gedaan. Inmiddels ben ik ruim 19 jaar werkzaam in het mooie Human Resource-vak en heb ik mijn eigen onderneming. Ik ben getrouwd met Janneke, die eveneens zeer ondernemend is, en samen met onze fantastische zoon Jort van bijna 6 jaar wonen we in Wijk bij Duurstede. 

Mijn interesse voor politiek en dan met name voor D66 is ontstaan ten tijde van Hans van Mierlo, Jan Terlouw en Wim Dik. De principes en uitgangspunten van de partij hebben mij door de jaren heen altijd aangesproken, met name waar het gaat om Onderwijs en Europa.  

In de zomer van 2021 heb ik mij met overtuiging en enthousiasme aangesloten bij de steunfractie van D66 en mij kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom? Ik ben van mening dat D66 met Bart van Asperdt als eenmansfractie en Marijke Dekker en Aart van Veen als steunfractie het de afgelopen periode fantastisch gedaan heeft.

Op basis van ons partijprogramma en de slogan die mij zeer aan het hart ligt ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ wil ik mijn steentje bijdragen aan een grotere rol van D66 in de gemeenteraad.

Ik zet mij graag in om de participatie van de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede te vergroten, voor voldoende mogelijkheden voor duurzame groei van bedrijfsleven en werkgelegenheid, en voor duurzame woningbouw, passend in onze mooie omgeving en met voldoende aanbod voor iedereen.

Lievelingsplek in je gemeente

Mijn lievelingsplek in onze gemeente is de haven van Wijk bij Duurstede. ik vind dit een mooie plek en voor mij authentiek voor de gemeente. Wat mij betreft is dit de poort tot de stad. Het geeft rust met zijn rivier en tegelijkertijd zijn er allerlei activiteiten. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De kansen die ik voor de gemeente zie, passen in een ‘fit’ Wijk bij Duurstede. Met een goede balans in de groei door duurzame woningbouw voor jong en oud, aanbod van goed onderwijs met faciliteiten die op orde zijn en een gezonde groei van het bedrijfsleven/ondernemerschap. Dit zal ervoor zorgen dat jonge gezinnen zich hier zullen vestigen en ouderen hun plek behouden.

Wat wil jij als raadslid veranderen?

  • De samenwerking binnen de raad en met het college. Hoe je het ook wendt of keert, je kunt alleen met elkaar succesvol zijn als je met respect samenwerkt en transparant bent naar elkaar. Op gemeenteniveau zullen partijbelangen minder moeten spelen.

  • Meer aandacht voor de – kansen en risico’s van -digitalisering in de gemeente en de inwoners hierin meenemen.

  • Participatie en afstemming met de inwoners. Dit moet beter.