Fietsen stimuleren

D66 wil investeren in betere en veiligere infrastructuur en fietsvoorzieningen. Dit doen we bijvoorbeeld door nieuwe fietsroutes aan te leggen en bestaande te verbeteren. Ook gaat het om fietsvoorzieningen de meest brede zin van het woord, zoals fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Met een pakket maatregelen wil D66 fietsen stimuleren. Essentieel is dat de maatregelen een continu karakter hebben, met elkaar samenhangen en dat er een eenduidige regie en communicatie is.

  • Fietsbezit | Iedereen in de gemeente Wijk bij Duurstede moet een fiets kunnen gebruiken. Dat geldt ook voor (kinderen van) gezinnen met een laag inkomen en voor nieuwkomers. Projecten die het fietsbezit bevorderen, worden gesteund.
  • Fietservaring | De fietsroutes naar scholen moeten veilig zijn. Het wegbrengen met de auto wordt ontmoedigd.
  • Fietsactiviteiten | Fietscursussen, ook voor ouderen op e-bikes.
  • Fietsdag | Een jaarlijkse Wijkse fietsdag om samen het fietsgeluk te vieren. Daarbij staan afwisselend verschillende categorieën van fietsers centraal, zoals fietsende kinderen en jeugd, ouderen, woon-werk fietsers, sportieve fietsers en recreatieve fietsers.
  • Fietsen naar het werk | D66 wil dat de gemeente haar werknemers stimuleert om op de fiets naar het werk te gaan, omdat ze graag gezonde en vitale mensen zien. Vermoedelijk inspireert dit andere werkgevers om dit voorbeeld te volgen. Werkgevers kunnen ook overwegen korting te geven op aanschaf van een fiets en een bedrijfslidmaatschap van de Fietsersbond aan te bieden.

Veilig op de fiets

D66 pleit voor aparte fietspaden. Is dat niet mogelijk, dan in elk geval fietssuggestiestroken met rood asfalt. De fiets in de hoofdrol, de auto te gast. Naar Houtens voorbeeld. Wij willen de Lekdijk auto- en motorluw maken, zodat fietsen veilig een aangenaam wordt.

Daarom wil D66 ook een aparte fietsroute naar recreatiegebied De Gravenbol.