Initiatief van D66 Wijchen leidt tot Gedragscode discriminatie

De Gemeente Wijchen en enkele organisaties tekenen een gedragscode tegen discriminatie. In de gedragscode staan richtlijnen en afspraken over respectvol gedrag binnen de organisaties en onze gemeenschap. Het doel is om discriminatie herkenbaar en bespreekbaar te maken, maar ook het voorkomen en bestrijden ervan.

Beeld: Gemeente Wijchen

Persbericht gemeente Wijchen

Uit het persbericht van de gemeente: “De burgemeester van de gemeente Wijchen mevrouw Marijke van Beek, tekent namens het college een gedragscode tegen discriminatie. De gedragscode is een initiatief van de gemeenteraad. In samenwerking met inwoners, welzijnsstichting MeerVoormekaar, woningcorporatie Talis, Vluchtelingenwerk en anti-discriminatie voorziening Vizier is de gedragscode opgesteld.” “Afgelopen december is er een anti-discriminatie campagne gestart met hetzelfde doel. Hiermee is de boodschap op de kaart gezet dat discriminatie niet kan.”

Zie Allemaal anders, de campagne op de site van Vizier.

Initiatief van D66 Wijchen

Deze gedragscode is er gekomen op initiatief van D66 Wijchen. D66 diende samen met de PvdA op 9 juni 2020 de motie Gedragscode discriminatie in, die werd ondertekend door Han Demmers en Zainab Osman. Daarin werd de gemeente opgeroepen om actief met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Kees van Galen verdedigde de motie: “De vrijheid van de een houdt op waar hij de vrijheid van de ander aantast. Dat klinkt logisch, maar zit niet bij iedereen tussen de oren. Recent is de discussie over discriminatie en racisme weer opgelaaid. Duidelijk werd hoe diep dit door de ziel van de samenleving kan snijden. Er kan niet langer worden gedaan dat dit niet speelt of niet belangrijk is.” “Het betekent dat we er als gemeente en als samenleving actief mee aan de slag moeten. En dan niet beperkt tot racisme, maar met discriminatie in brede zin.”

“We gaan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen de vrijheid en de kansen heeft om zichzelf te kunnen zijn. In deze motie gaan we uit van de kracht van de samenleving, van het nemen van verantwoording. En roepen we op om de gemeente en de instellingen die aan de gemeente zijn gelieerd een gedragscode tegen discriminatie te onderschrijven. Zodat wij als gehele samenleving discriminatie een halt toe roepen.”

Han Demmers: “Nu, anderhalf jaar later, is die Gedragscode discriminatie er eindelijk. De meldingen van discriminatie bij Vizier zijn het topje van de ijsberg. We weten dat discriminatie op veel plekken en op veel manieren voorkomt in de samenleving. Daarom is D66 Wijchen verheugd dat de burgemeester namens de gemeente en met Vizier, MeerVoormekaar, Talis en Vluchtelingenwerk de Gedragscode gaat tekenen. En daarna het belangrijkste, dat de gedragscode landt bij alle medewerkers in de organisaties. Ik hoop daarnaast dat in de toekomst nog veel meer organisaties en verenigingen deze gedragscode gaan ondertekenen en hiermee laten weten dat iedereen zichzelf kan zijn.”