Thuis in West Betuwe

Verkiezingsprogramma 2022-2026

In ‘Thuis in West Betuwe’ komt alles samen, want als je het over wonen hebt, heb je het over alle belangrijke thema’s die er voor moeten zorgen dat je je thuis voelt. In je eigen huis. In je eigen woonomgeving. In je eigen gemeente.

Het betekent woningen voor iedereen, betaalbaar en voor elke levensfase. Zowel huur, als koop. In je eigen buurt. Waar de natuur je omarmt. Met mensen die naar elkaar omkijken. In huizen die duurzaam zijn gebouwd of verbouwd. Met voldoende voorzieningen in de buurt of gemakkelijk en veilig bereikbaar iets verder weg.

Het betekent ook dat iedereen mee kan doen. Ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid, herkomst, beperking of financiële situatie. Als daar hulp bij nodig is geven we die. Wij vinden het daarbij belangrijk dat maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties continuïteit wordt gegarandeerd. Ook zij hebben een goed dak boven hun hoofd nodig en financiële zekerheid.

De energietransitie verlangt van ons allemaal dat we de handen in elkaar slaan en alles uit de kast halen om de koers te wijzigen. Dan gaat het over energie besparen. Over lokaal duurzame energie opwekken. Over natuur inclusief denken en doen. Over onze leefomgeving die gaat veranderen. Waarbij we de lusten en lasten eerlijk verdelen en er allemaal van profiteren. De energietransitie heeft juist lokaal meer ambitie nodig. Wij gaan dan ook voor een energieneutraal West Betuwe in 2030.

Dit gaat samen met opgaven rondom inkomen en bestaanszekerheid, inclusie, sociale samenhang, rechtvaardige verdeling en het voorkomen van meer ongelijkheid. Klimaatbeleid is namelijk niet los te zien van de bredere kwaliteit van leven. En veel beleid heeft niet voor iedereen een gelijke uitwerking. Sommige groepen zijn extra kwetsbaar. Een kleine verandering kan grote negatieve (of positieve) gevolgen hebben. Juist de lokale overheid dient daar oog voor te hebben en rekening mee te houden.

Als D66 omarmen we dan ook initiatieven vanuit de samenleving. We willen geen kant en klare plannen vanuit het gemeentehuis. We willen brede inbreng heel vroeg in de beleidsvorming. En bijsturing van bestaand beleid indien dit nodig blijkt. Daar is volgens ons een gemeentebestuur voor nodig dat samenwerkt met inwoners, ondernemers en organisaties. Met oog voor hun nabije en wat verdere toekomst. Een gemeentebestuur dat kijkt naar wat kan. Die haar rol als grootste gemeente in de regio Rivierenland oppakt. Met een gemeenteraad die op zoek gaat naar overeenkomsten en wat bindt. Die inzet op samenwerking. Binnen en buiten de raad en binnen en buiten de gemeente.

Samen bereiken we meer.

Doe mee!