Pieter van Zoest

Beeld: Ab Donker

  • 75 jaar
  • Reeuwijk
  • Tuil

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Het uitbreiden van een betere betrokkenheid van inwoners.
Meer zorg voor de biodiversiteit en klimaat.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De dijk en het bos van Neerijnen. Ik woon daar in de buurt en wandel daar minstens twee keer per week. Ik ben een natuurliefhebber.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer aandacht voor de biodiversiteit en verbeteren van het klimaat.
  • In het sociaal domein meer aandacht en steun voor kwetsbare inwoners.
  • Aanpakken van eenzaamheid bij iedereen en vooral bij ouderen.

Wat betekent D66 voor jou?

Een partij die dichtbij mijn maatschappelijke waarden staat. Onderwijs voor iedereen, gelijke kansen, een duurzame samenleving en hulp voor wie het nodig heeft.