Voorzitter D66 West Betuwe

Beeld: Media

Ik ga voor een beproefd recept: door als ondernemers, onderwijs en inwoners de handen ineen te slaan om onze huishoudens en bedrijven, onze samenleving, te vergroenen. Zodat we een levendige, innovatieve, ondernemende en dus aantrekkelijke gemeente zijn om je als bedrijf of inwoner te vestigen, hier te blijven of hier terug te keren, bijvoorbeeld na je opleiding. Daarom moeten we bouwen.

  • 57 jaar
  • Est
  • Zij/haar

Bouwen aan:

– woningen;
– onze kernen op gebied van recreatie & toerisme en cultuur;
– samenwerking onderwijs en ondernemers.

Voor een versnelling van onze vergroening. Dat doen we gebiedsgericht, zodat iedereen mee kan doen. Welke uitgangspositie je ook hebt.
Door mijn passie en werkzaamheden voor het onderwijs kwam ik begin 2017 bij een D66-regiobijeenkomst over dit onderwerp.
Deze bijeenkomst bleek het begin van betrokkenheid bij de D66-fractie Geldermalsen op ook hele andere onderwerpen die ik belangrijk vind: duurzaamheid (zonne- en windparken) en bestuurlijke vraagstukken (herindeling). En voor je het dan weet raak je dan betrokken bij de Verkiezingsprogrammacommissie, waar ik mij met mede-D66’ers stort op onderwerpen als duurzaamheid en onderwijs-arbeidsmarkt-economie.

Ik hou van dwarsdenken, van originaliteit, creativiteit, innovatie en van verbinden. Ik ben een ontwerper, een (bruggen)bouwer en een verbinder.
Met mijn achtergrond in management van complexe, zeer autonome organisaties zou ik graag een bijdrage leveren aan het zorgen voor een soepel herindeling,en aan de kansen die daar op gebied van recreatie en toerisme, duurzaamheid, onderwijs, economie en arbeidsmarkt liggen.
Ik voel mij verbonden vanuit het vertrouwen in de eigen kracht van mensen in de gemeente West Betuwe en binnen D66

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Wat zijn drie zaken die jij als voorzitter wil veranderen?