Vic Bogerman

Beeld: Ab Donker

Het sociaal-liberale gedachtengoed van D66 is voor mij sinds 2002 de richtingwijzer voor mijn activiteiten in Lingewaal. Ik ben een verbinder en streef in mijn maatschappelijke bezigheden naar oplossingen, die voor een breed draagvlak kunnen zorgen.

  • 77 jaar
  • Vuren
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?