Laat iedereen vrij, maar niemand vallen — het sociaal-liberalisme van D66

Beeld: Ab Donker

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Het sociaal-liberale gedachtegoed hebben we in West Betuwe uitgewerkt in vijf kernwaarden.

Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen en geven steun waar nodig. Inwoners zijn vaak prima in staat om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en hebben een overheid nodig die hen waar nodig ondersteunt.

Wij zoeken de verbinding. Wij zetten ons in om met alle inwoners in contact te komen en maken ons sterk voor hun behoeften en sluiten niemand buiten. Die verbinding zoeken we binnen en buiten de gemeenteraad en binnen en buiten de gemeente West Betuwe omdat we er van overtuigd zijn dat we, door samen op te trekken, meer kunnen bereiken.

We delen de welvaart: Mensen zijn verschillend en gelijkwaardig tegelijkertijd. Je moet beloond kunnen worden naar prestatie, maar wij willen ons ook sterk maken om mensen te ondersteunen die niet voor zichzelf kunnen zorgen of voor hun belangen opkomen.

Wij streven naar een duurzame en sociale samenleving. Wij respecteren onze aarde en willen daar duurzaam mee omgaan. Tegelijkertijd streven we naar een wereld waar mensen naar elkaar omkijken. Ook dat is duurzaam.

Wij koesteren de grondrechten en gedeelde waarden. Het naleven van die grondrechten en waarden bieden veiligheid. De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens.

Vanuit deze missie zullen D66’ers altijd vechten voor individuele vrijheid. Voor gelijke kansen. Voor een overheid die mensen niet laat vallen. Voor een rechtsstaat waar je op kan rekenen. Voor meer democratie. Voor internationale afspraken in een veranderende wereld. En voor een economie die volop welvaart genereert, maar ook oog heeft voor klimaat en natuur.

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’ die door de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn opgesteld. Deze richtingwijzers geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.

  1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
  2. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
  3. Denk en handel internationaal
  4. Beloon prestatie en deel de welvaart
  5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Lees meer op de website van ons wetenschappelijk bureau, de Mr. Hans van Mierlo Stichting.