Open brief aan de Gemeente Waalre “Geen schaatspret meer voor onze basisschoolleerlingen?”

Geachte Burgemeester, wethouders en leden van de gemeenteraad,

Schaatsen Basisschoolleerlingen

Beeld: D66 Waalre

Deze week kreeg ik in Waalre via school te horen dat het jaarlijkse traditionele schaatsplezier op de ijsbaan in Valkenswaard nu niet meer door kan gaan voor alle basisschoolkinderen. Het was een traditie die door de ijsbaan in Valkenswaard en door Rabobank de Kempen gratis werd gefaciliteerd voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Niet alleen deze traditie maar ook de mogelijkheid om alle kinderen – ongeacht de thuissituatie – een vrolijke, sportieve middag te geven dreigt hiermee te vervallen.

De basisscholen in Waalre moeten dit nu namelijk zelf financieel zien op te lossen door bijvoorbeeld een bijdrage te vragen aan alle ouders voor het schaatsen, waardoor niet ieder kind meer mee kan doen.

Gemeente Waalre, kunnen wij dit niet voorkomen? De gemeente Valkenswaard heeft deze stap al gezet, door zelf bij te dragen aan de kosten. Wat mij betreft zouden wij dit ook moeten doen, zodat ieder kind, ook die leven in armoede gegarandeerd mee kan genieten van de ijspret.

Woldere Winter Wonderland

Ook Waalre heeft dit jaar een eigen schaatsbaan. Tijdens ‘Woldere Winter Wonderland’ – een fantastisch initiatief van de Vereniging voor de Jeugd – kunnen kinderen van 21 t/m 29 december schaatsen op de markt in Waalre.

Helaas is dit tijdens de kerstvakantie, waardoor onze scholen het samen schaatsen niet kunnen organiseren. Hierdoor zullen er kinderen niet mee kunnen doen, bijvoorbeeld omdat familie dit niet ondersteunt of omdat er dan geen tijd voor is. Kunnen we volgend jaar wellicht de ijsbaan twee dagen eerder opbouwen, zodat kinderen er met de klas heen kunnen gaan?

Via deze brief wil ik een beroep doen op onze gemeente om de schaatstraditie in Waalre te behouden. Alle Bovenbouwkinderen van de basisscholen in Waalre moeten met dit sportieve gezellige uitje mee kunnen doen, zoals ze gewend zijn.

We hebben toch een reserve gecreëerd in de begroting voor onverwachte zaken, door verhoging van de OZB? Zowel het college als de coalitie gingen hiervoor. Waarom niet een stukje van deze reserve gebruiken voor het schaatsplezier van onze jeugd?

Hoogachtend​,

Floris Schoots