Ideeën van inwoners Waalre waarderen en behandelen zoals ideeën van politici. Dat kan met een motiemarkt.

fractie D66 Waalre

Beeld: D66 Waalre

D66 Waalre diende deze maand een motie burgerparticipatie in.Het plan: een motiemarkt organiseren, liefst elk jaar, waar inwoners hun ideeën kunnen presenteren aan de gemeenteraad. Hiermee kunnen inwoners en raadsleden samen Waarle mooier, groener of veiliger maken. Want raadsleden kunnen goede ideeën ‘adopteren’ en indienen als motie tijdens een raadsvergadering. Als inwoner wordt je dan écht betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraad.

Waarom willen wij uw ideeën horen?

Nu worden inwoners uitgenodigd om hun mening te geven over lopende plannen. De gemeente bekijkt zelf welke meningen worden meegenomen. Maar met een motiemarkt krijg je nieuwe ideeën van inwoners, die behandeld kunnen worden als ideeën van raadsleden. Een idee wordt dan bij de vergadering over de kadernota – met de plannen voor het komend jaar – ingebracht en dan stemt de gemeenteraad erover. Zo kan de gemeente de kennis van inwoners beter benutten dan nu gebeurt.

Komt er in de lente een motiemarkt?

Het is nog maar de vraag of er in de lente een motiemarkt komt, zodat ideeën van inwoners meegenomen kunnen worden bij de kadernota 2021. Want helaas stemde de hele coalitie – AWB, CDA en VVD – tegen ons idee.

Waarom stemden CDA, VVD en AWB tegen de motiemarkt?

Het CDA vroeg zich af of mensen in Waalre hier wel op zitten te wachten. Maar veel gemeenten hebben al succesvolle motiemarkten. Waarom zouden mensen in Waalre dit niet willen?
AWB wil sowieso niet meedoen omdat ideeën van inwoners volgens hen niet passen bij de afspraken
in het coalitieakoord. Dit vinden wij een bizar argument, een van die afspraken in het coalitieakkoord is juist dat men meer wil samenwerken met inwoners en het intiatief meer bij hen willen leggen.
VVD vindt een motiemarkt overbodig omdat er al een traject loopt om te kijken hoe burgers te betrekken. Daar zou geen zelfde soort traject naast moeten lopen. Een motiemarkt is echter geen traject. Het is juist een middel om inwoners te betrekken bij besluitvorming van de raad en gebruik te maken van hun inbreng voor een beter Waalre.

Samenwerken is belangrijk

D66 wil dat de raad bij de ontwikkeling van de motiemarkt nauw samenwerkt met het college en ambtenaren. Helaas wil het college hier niet aan meewerken. Ook de burgemeester wil zich als voorzitter van de gemeenteraad hier niet voor inzetten en wijst naar de raad. Dat is jammer. En hoe kan de raad dit realiseren als AWB, CDA en VVD niet mee willen doen?

We geven niet op !

D66 wil samen met PvdA, ZW14 en GroenLinks dat de motiemarkt er in de lente komt. We gaan kijken hoe we het tóch voor elkaar kunnen krijgen. Liefst met coalitiepartijen erbij, want dan hebben ideeën van inwoners meer kans op succes in de gemeenteraad.

Laat het ons weten als je interesse hebt in een motiemarkt! Naast inwoners kunnen ook maatschappelijke organisaties daar hun idee promoten. En als je al een idee hebt en wij het ook een goed idee vinden, kunnen we het misschien vertalen naar een motie en inbrengen in de gemeenteraad. Mail naar [email protected]

  • Hier leest u meer over hoe een motiemarkt werkt.
  • Hier vindt u de motie ‘burgerparticipatie motiemarkt’