Motie om jeugd meer te betrekken bij ontwikkeling Wij Waalre Jeugddag unaniem aangenomen!

Dit jaar wil de gemeente een jeugddag organiseren voor kinderen en jongeren van 10 t/m 20 jaar. Doel van dit ‘feest’ is om de jeugd meer te betrekken bij het beleid van de gemeente aangaande jeugdzorg.

Mensen

Beeld: D66

Betrek jongeren vanaf het begin!

De werkgroep die het feest organiseert bestond echter slechts uit 1 jongere van 19, naast de ambtenaren en professionals.
Wij vinden dat je de jeugd juist veel zeggenschap moet hebben vanaf het begin. De kinderen en jongeren weten immers zelf het beste wat voor hen een leuke dag zou zijn. Bovendien hebben zij onderling een groot netwerk.

Niet ontwikkelen voor de jeugd, maar mét de jeugd

Zo’n dag voor de jeugd vormgegeven door de jeugd zelf, heeft volgens ons dus veel meer kans van slagen. Daarom schreef D66 de motie Jeugdparticipatie. In de motie wordt aan het college gevraagd het volgende te doen:
zorg te dragen dat de werkgroep voor de Wij Waalre Jeugddag uit minstens zoveel kinderen/jongeren in de leeftijd van 10-20 jaar bestaat als uit personeel ouder dan 20 jaar.

Gemeenteraad stemt unaniem voor de motie

De motie werd door de andere fracties enthousiast ontvangen. ZW14 en CDA besloten de motie mee in te dienen en tijdens de vergadering stemde de de gehele gemeenteraad voor.

Wethouder Smit-Volkers keurt motie toch af

Ondanks dat de gemeenteraad een overduidelijk signaal gaf de jeugd vooraan meer te willen betrekken, bleef de wethouder verantwoordelijk voor jeugdzorg volharden tegen de motie. Ze ontraadde de motie omdat de jeugd bij de uitvoering voldoende betrokken wordt. In de motie gaat het er om dat de jeugd juist, als gelijkwaardige partner, meedenkt in de beginfase. Vanzelfsprekend is het goed dat de jeugd op de dag zelf en ter voorbereiding van die dag meewerkt. Maar het gaat erom dat ook de vormgeving volgens ons mede in handen van de jeugd moet zijn.

  • De gehele motie vindt u hier.