D66: ‘Waalre mag voortrekkersrol duurzaamheid in de regio niet kwijt raken!’

D66 Waalre heeft schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld over nieuws in het ED van 27-5-2019. De titel van het artikel: ‘Zuidoost-Brabant vraagt om duidelijk beleid zonnepanelen’.

Zonnepanelen

Beeld: D66

Betere regels voor zonnepanelen

In het artikel staat dat 11 gemeenten uit Zuidoost-Brabant onder aanvoering van Veldhoven een motie indienen tijdens het VNG congres. De motie vraagt de minister van Economische Zaken en Klimaat om duidelijke regelgeving omtrent zonnepanelen. De reden: particulieren plaatsen geen zonnepanelen door onzekerheid over regels. Lees hier de motie: ‘Daken voor Zonne-energie’.

Waalre doet helaas niet mee

Een motie vanuit 11 gemeenten in Zuidoost-Brabant is een krachtig signaal. D66 is ontsteld dat Waalre hier geen deel van uit maakt. Tot voor kort was Waalre – met Wethouder Paul van Liempdt – in deze regio nog kartrekker van het thema duurzaamheid. Er ging een lang en lastig traject aan vooraf, om deze regionale samenwerking aangaande duurzaamheid op de kaart te zetten. Hiermee zijn toen grote en kleine stappen zijn gezet op het gebied van bijvoorbeeld zonne-energie. Het opstellen van Regionale Energie Strategieën waarmee Waalre en de regio invulling gaan geven aan de opgave van de Klimaattafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving vergt een goede samenwerking. Nu lijkt Waalre zich echter in een hoekje te verschuilen.

Vragen D66 aan wethouder duurzaamheid Waalre

Wij constateren dat de gemeente Waalre haar voortrekkersrol in deze kwijt is. Samenwerking aangaande duurzaamheid – in Waalre en in de regio – heeft bij D66 altijd hoog op de agenda staan. We zien nu met lede ogen aan dat het beleid van de afgelopen jaren, de positieve uitstraling, de inbreng en de samenwerking van Waalre in de regio verslechtert.
Daarom heeft Floris Schoots – fractievoorzitter van D66 Waalre – onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder.

  • Bent u bekend met de motie ‘Daken voor zonne-energie’?
  • Bent u met ons van mening dat het een voorkeur heeft om zoveel mogelijk dakoppervlak te benutten voor de plaatsing van zonnepanelen om zo het ruimtebeslag voor de opwek van duurzame energie in de groene ruimte te beperken?
  • Bent u met ons van mening dat een dergelijke motie een krachtig signaal afgeeft wanneer deze door een hele regio wordt aangeboden?
  • Vind u, net als D66, dat wanneer gemeenten in regionaal verband Regionale Energie Strategieën op moeten stellen het ook vreemd is als dergelijke initiatieven buiten elkaar om worden opgesteld?
  • Vervult Waalre in de regio nog een kartrekkersrol inzake het thema duurzaamheid? Zo ja, hoe vervult Waalre deze rol? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe gaat het met de samenwerking binnen de regio op het thema duurzaamheid?
  • Bent u van mening dat het opstellen van een duurzaamheidsagenda met de gemeenteraad het thema duurzaamheid en de invulling hiervan weer een positieve boost kan geven?
  • Gaat u de motie ‘Daken voor zonne-energie’ namens Waalre mee indienen tijdens de VNG vergadering van 5 juni 2019?