D66 Waalre: ‘Geen achterstanden uitkeringen. Snelle hulp naar werk is belangrijk’

Mooi dat Waalre weer de beste gemeente is van Zuid-Nederland volgens Elsevier! Maar geldt dit ook dit ook voor mensen die afhankelijk zijn van hulp de gemeente, zoals mensen in de bijstand? D66 Waalre wil gelijke kansen op werk voor iedereen en kwam 2 juli jongstleden met de motie ‘uitkeringsgerechtigden in beeld’.

Eerst besteedde Waalre alles rondom bijstand uit aan Eindhoven. Sinds 1 januari 2018 is het Veldhoven die deze uitkeringen verzorgt. Maar ook hier loopt het nog niet zoals het hoort – met achterstanden ten nadele van inwoners die aan de slag willen.
D66 wil dat mensen snel hulp krijgen naar werk –als dit nodig is – en dat de raad goed en regelmatig geïnformeerd wordt over ontwikkelingen bij uitkeringsgerechtigden in Waalre.

Onderwijs

Beeld: D66

Geen hulp naar werk door achterstanden

D66 trok aan de bel toen bleek uit de jaarrekening 2018 dat op 31 december 2018 maarliefst 80 mensen met bijstand nog niet ingedeeld waren in het maatschappelijke of economische bestand. Dit is 37% van de bijstandsgerechtigden in Waalre. Mensen die in het economische bestand zitten, hebben een goede kans op werk. Maar sommigen hebben daar ondersteuning voor nodig. Als je nog niet ingedeeld bent in het economische bestand, kun je echter nog geen hulp krijgen. Zo’n 50 mensen uit deze groep van 80 waren geen nieuwe aanvragers. Zij hadden dus al een uitkering in 2017 of sinds langere tijd.

D66 wil sneller hulp op maat voor inwoners

Het is belangrijk snel ondersteuning te geven naar werk, als hier behoefte aan is. Dit kan hulp met het maken van een cv zijn, scholingsadvies, een cursus of bijvoorbeeld een stage.
Hoe langer je wacht met passende hulp, hoe langer het duurt tot iemand weer werk heeft en hoe groter de kans is dat het moeilijker wordt werk te vinden. En aan het werk sta je meer binnen de maatschappij en ben je onafhankelijker, maar het verlaagt ook de toekomstige uitgaven van de gemeente.

Wethouder spreek zichzelf tegen en schept onduidelijkheid

Op 18 juni uitten wij in een raadsvergadering onze zorgen over de achterstanden. In reactie hierop sprak de wethouder zichzelf tegen. Zo liet ze eerst weten dat de achterstanden snel weggewerkt zouden worden, maar zei ze even later dat er helemaal geen achterstanden meer waren.
Voor d66 was dit een reden om schriftelijke vragen te stellen.
Uit de antwoorden die wij kregen op 26 juni bleek dat op die dag nog steeds niet al die 80 mensen waren ingedeeld in het maatschappelijke of economische bestand. Ook bleek dat binnen die groep van 80 zich mensen jonger dan 55 bevinden, terwijl de wethouder had gezegd dat eerst alle mensen onder de 55 jaar ingedeeld waren.

Onterechte openbare verwijten

Op 2 juli beweerde Smit-Volkers dat de motie ‘uitkeringsgerechtigden in beeld’ onjuistheden bevat. Bovendien zei ze dat er in het jaar 2018 juist een inhaalslag is gemaakt.
Wederom uitspraken waar je geen touw aan vast kunnen knopen en die onjuist zijn. Er was juist wél een achterstand in 2018. Dat zie je aan de cijfers van 31 december 2018 in de jaarrekening.
En de feiten genoemd in de motie zijn gebaseerd op bronnen: op de wetgeving, op de schriftelijke antwoorden van de gemeente en op informatie op de website van de gemeente. Kortom, de wethouder zei onterecht dat de motie niet correct was.

D66 betreurt de rare sprongen

De motie bevat geen onjuistheden.en wij betreuren het dat de wethouder deze verwijten heeft gemaakt in het openbaar.
Bovendien zijn onze zorgen niet weggenomen maar toegenomen door haar rare sprongen.

Smit-Volkers verantwoordelijk voor kwetsbaarste inwoners

Dit is niet de eerste keer dat de wethouder zich niet bij de feiten houdt, de fout bij een andere legt, niet goed op de hoogte is en onduidelijk reageert.
Maar Smit-Volkers is wél verantwoordelijk voor de meest kwetsbare inwoners in Waalre – met zorg, welzijn, jeugd en sociale zaken in haar portefeuille. Het gaat om mensen die afhankelijk zijn van hulp van de gemeente en tegelijkertijd ook om de grootste kostenposten van Waalre.

Motie ‘uitkeringsgerechtigden in beeld’

In onze motie vragen we het college om inwoners snel te helpen met ondersteuning naar werk én om de raad regelmatig te informeren over ontwikkelingen. Hiermee kunnen we zien of er achterstanden zijn of niet en kunnen we ook andere ontwikkelingen volgen. Bijvoorbeeld hoeveel mensen werk hebben gevonden en of een ondersteuning nuttig is geweest.
Alleen met duidelijke informatie kan de gemeenteraad haar controlerende taak uitvoeren en sturen aangaande beleid.

Waarom wil of kan de wethouder de raad niet informeren?

De wethouder was tegen onze motie omdat ze vindt dat alles al goed loopt en omdat we maar weinig inwoners hebben met een bijstandsuitkering.
Je kunt mensen toch niet links laten liggen omdat het om een kleine groep gaat? En waarom wil ze ons niet de informatie geven waar wij om vragen? De gemeente heeft deze informatie zelf toch ook, of krijgt Waalre deze informatie niet van Veldhoven?

Durft de uitgedunde coalitie wel kritisch te zijn?

De motie werd niet aangenomen, met 8 stemmen voor en 9 tegen. De voltallige coalitie was tegen. Die gaat er vanuit gaat dat alles wel op zijn pootjes terecht komt, terwijl het al jaren niet goed loopt.
D66 Waalre vraagt zich af of de uitgedunde coalitie nog wel kritisch en inhoudelijk durft te kijken naar het werk van eigen wethouder. Deze zelfde wethouders hebben immers eerder – tijdens de politieke crisis in Waalre – het vertrouwen in de coaltie opgezegd, met name wegens te veel tegenspraak van deze coalitie.

D66 blijft zoeken naar antwoorden en oplossingen

Wij blijven in ieder geval vragen stellen, op zoek naar heldere antwoorden. Wanneer een wethouder niet actief wil informeren, is het stellen van schriftelijke vragen een mogelijkheid om zaken toch boven tafel te krijgen.
We moeten immers juist én duidelijk geïnformeerd zijn om ons werk voor onze inwoners en voor Waalre – zoals het controleren en het sturen van beleid – goed uit te kunnen voeren.

Bekijk hier de motie ‘uitkeringsgerechtigden in beeld’
Bekijk hieronder de bronnen van de motie