Tijdelijke Oekraïnewijk op Vergulde Hand West gaat door

Vlaardingen laat zich van zijn beste kant zien. De afgelopen maanden is er snoeihard gewerkt om in recordtempo een tijdelijke opvang voor max. 1000 Oekraïense vluchtelingen te kunnen realiseren op Vergulde Hand West. Vlaardingen heeft al sinds lang een bijzondere band met Oekraïne. Toen Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel en veel Oekraïners op de vlucht sloegen, kwam er onmiddellijk actie. Ook de gemeenteraad reageerde snel. Op initiatief van Ben Trooster van Beter voor Vlaardingen nam de raad unaniem een motie aan die het college opriep proactief bij te dragen aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daar heeft D66 ook nog een handje mee geholpen. Het college heeft hier prompt op gereageerd. Samen met de regio heeft ze het plan ontwikkeld voor de opvang op Vergulde Hand West.

Dinsdag zou de raad bijgepraat worden over de voortgang,maar vlak voor de vergadering ging het helemaal mis. Het liet zich aanzien dat de staatssecretaris weigerde de verzekering te geven dat eventuele kosten van onverwachte ontwikkelingen niet door de Vlaardingers betaald zouden hoeven te worden. Dat was van het begin af aan een voorwaarde. Zonder die toezegging zou de wijk niet door kunnen gaan. Tenzij donderdagochtend om 10 uur die garantie er alsnog zou zijn, zou het project niet doorgaan. De leverancier van de woningen zou die dan aan een andere partij verkopen.

Om alsnog het project te redden kwam er van alle kanten actie. Bijzondere vermelding verdient de SP. Die zorgde ervoor dat de Tweede Kamer nog diezelfde dinsdagavond hier vragen over stelde aan de staatssecretaris. En donderdagochtend kwam het verlossende telefoontje: de staatssecretaris is akkoord. Daarmee zijn alle voorwaarden vervuld. De contracten kunnen getekend worden, de grond bouwrijp gemaakt en de wijk gebouwd. Vlaardingen verwacht de eerste 100 Oekraïense vluchteling in deze wijk al in oktober te kunnen opnemen. Natuurlijk hopen we dat de oorlog in Oekraïne snel ophoudt, de vluchtelingen snel naar huis kunnen en we deze opvang helemaal niet nodig hebben. Maar als dat niet zo kan Vlaardingen in het najaar een grote groep Oekraïense vluchtelingen goede opvang bieden. Vandaag zijn we trotse Vlaardingers.