Ook iets voor u?

Beeld: Marianne Rots

“Ik kom van project Wij, de Westwijk. Hebt u daar al van gehoord?” Dit is mijn openingszin als ik aanbel bij mensen in de Westwijk om te vragen of ze weten van de energietoelage van €1300. En nee, de meeste mensen hebben nog niet van het project gehoord. Ik vind het een schitterend project. Vlaardingen heeft zijn nek uitgestoken en een plan gemaakt om de Westwijk te versterken. Dit gaat over verbeteren van het onderwijs, de huisvesting, de leefbaarheid. Het kind staat centraal in het plan en het is een commitment voor de lange termijn. Vlaardingen doet dit samen met het rijk en 19 andere steden die ook een wijk hebben waar het nu niet goed mee gaat. Schiedam en Rotterdam doen ook mee; we kunnen ervaringen delen met de buren.

Werken aan de lange termijn is niet meteen stimulerend voor de mensen in de wijk. Zij zien wel de problemen maar het duurt lang voordat er resultaten zichtbaar worden van de lange termijn inzet. Daarom worden ook activiteiten gedaan waar mensen op korte termijn voordeel van kunnen ervaren. De wijk opruimen en schoonmaken, zorgen voor aantrekkelijke groen. En nu dus mensen attenderen op de energietoelage. We vermoeden dat er in de Westwijk wel 1000 mensen zijn die recht hebben op €1300 maar die het niet hebben aangevraagd. Daarom bellen we aan, deur aan deur, en vragen mensen of ze weten van deze toelage. Als het inkomen beneden een bepaalde grens ligt, bijv. €1456 netto per
maand voor een alleenstaande gepensioneerde, dan heeft deze persoon recht op de toelage. Maar die moet dan wel aangevraagd worden. Zo’n aanvraag kan via het internet bij Stroomopwaarts, maar dat kan best ingewikkeld zijn. Er is ook een spreekuur in de wijk waar mensen meteen geholpen worden met de aanvraag.

Als je aanbelt en de deur gaat open dan is de houding vaak afwachtend. Wat zou die mevrouw van ons willen? Maar als duidelijk wordt waar je voor komt zijn de mensen positiever. Velen weten niet meteen of dit iets voor hen is en gaan dat nog eens rustig bekijken. Mensen die ruim boven de grens zitten willen vaak toch de informatie wel. Ze hebben een broer, vriendin, moeder die misschien wel recht heeft op die toelage. €1300 is waarachtig niet niks en ze geven de informatie graag door.

Als mensen snappen waar je voor komt, zeggen ze vaak hoe blij ze zijn dat je dit doet. Dat alleen al is een mooie uitkomst voor een paar uurtjes werk. Natuurlijk komen de meeste mensen niet in aanmerking voor de toelage en velen zeggen ook dat ze het niet nodig hebben. Maar als ik in een middag voor één persoon €1300 kan ontsluiten, bijna een maandinkomen, dan vind ik dat een mooi resultaat.

Als u dit vrijwilligerswerk ook wel wilt doen en u kunt komende maand nog wat tijd vrij maken, neem dan snel contact op met [email protected]. Het energieteam van Wij, de Westwijk zal blij met u zijn.