Vandaag verscheen in het Groot Vlaardingen met koeienletters de tekst dat ik Oekraïners ga opnemen bij ons in huis. Ik hecht er waarde aan de daadwerkelijk uitgesproken tekst hieronder met u te delen. Dit zal hopelijk twee punten nuanceren.

Ten eerste, dat wij als gezin aan het onderzoeken zijn óf wij vluchtelingen in huis gaan nemen. Ten tweede, mócht het zover komen, dan willen wij niet alleen Oekraïners, maar álle vluchtelingen welkom heten en maken wij dus geen onderscheid.

Hier vindt u de tekst die ik als fractievoorzitter van D66 Vlaardingen heb uitgesproken tijdens de extra raadsvergadering van 7 maart 2022.

U kan ook de video terugkijken vanaf minuut 20 via deze link. Zo kan u zelf lezen en horen wat ik daadwerkelijk heb gezegd.

Koen Kegel spreekt over het opvangen van vluchtelingen, tijdens de Vlaardingse gemeenteraad op 7 maart 2022

Koen Kegel spreekt over het opvangen van vluchtelingen, tijdens de Vlaardingse gemeenteraad van 7 maart 2022 - Beeld: Gemeente Vlaardingen

Voorzitter, allereerst bedankt aan de initiatiefnemers Ben en Theo, waardoor we hier toch maar zitten met z’n allen. D66 Vlaardingen steunt uiteraard de motie die we zelf ook hebben ingediend. Gelukkig doen alle partijen in onze gemeenteraad dit unaniem. Na het debacle met het vertrek van andere vluchtelingen uit onze stad, zijn we blij dat de raad hier eensgezind is en Oekraïners wenst te helpen.

Deze motie is vooral gericht op wat wij als gemeente kunnen doen om opvang te regelen, onze inwoners van goede informatie te voorzien en ook om maatschappelijke initiatieven in de stad die Oekraïners kunnen helpen, te ondersteunen. Gelukkig ziet de raad als geheel dat hier een rol voor de gemeente is weggelegd.

D66 Vlaardingen ziet echter óók een bijzondere kans weggelegd voor Vlaardingers om zélf een bijdrage te leveren. We hebben gezien dat Rotterdam alle inwoners in onze regio opgeroepen heeft om ons aan te melden om ook zelf vluchtelingen op te vangen.

Eigen verantwoordelijkheid is iets dat D66 een belangrijk thema vindt: niet alleen kijken naar de overheid om je problemen op te lossen, maar ook zélf de handen uit de mouwen steken. 

Ik vind het dan ook niet gepast om alleen anderen op te roepen iets te doen, zonder zelf een bijdrage te leveren. Voorzitter, om die reden, wil ik hier graag met u delen, dat mijn vrouw en ik afgelopen week veel gesproken hebben over hoe wij zelf kunnen helpen in deze crisis. Met een dochter van anderhalf, kan u zich misschien voorstellen dat ons lijstje nadelen bij het in huis nemen van vluchtelingen, groter is dan het lijstje voordelen. Wij vroegen ons alleen af: gaan wij ons verschuilen achter allerlei goede redenen om dit niet te doen, of gaan wij op zijn minst uitzoeken of dit überhaupt een optie is?

We hebben voor dat laatste gekozen en hebben geïnformeerd bij het COA via TakeCareBNB hoe wij kunnen helpen. Er moet nog veel informatie onze kant op komen, omdat ze nogal overbelast zijn op dit moment, zo merkten we vandaag, maar we gaan ervan uit dat de informatie snel met ons gedeeld wordt.

Hoewel we er aan de ene kant tegenop zien, weegt voor ons zwaarder dat we voor deze mensen iets kunnen betekenen. Daarom gaan we het in ieder geval tot op de bodem uitzoeken en is de intentie om het daadwerkelijk te gaan doen, simpelweg omdat wij het andersom ook zouden waarderen als anderen ons zouden helpen in een dergelijke uitzichtloze situatie.

Van De Windwijzer heb ik begrepen dat ook zij bezig zijn met een initiatief om specifiek Oekraïense vluchtelingen op te vangen bij tijdelijke Vlaardingse gastadressen. Theo, Ben en Beja zitten hier op de tribune en we danken hen voor hun inzet en ik zeg hen hierbij nog maar eens toe dat D66 Vlaardingen hun plannen ten volle zal blijven steunen.

Voorzitter, afsluitend richt ik mij graag, via u, kort tot de inwoners van Vlaardingen:

Het is een zéér grote stap om vluchtelingen in uw eigen leven toe te laten. Het is geen makkelijke beslissing en ik kan me zéér goed voorstellen dat u er vooral ook helemaal geen zin in heeft.

Toch wil ik u vragen om eens te informeren, of u als tijdelijk gastadres zou kunnen dienen. En of u mogelijk dus ook een bijdrage kan leveren aan een humane opvang van mensen die hun huis en haard achter hebben moeten laten en vaak helemaal niets meer hebben.

Als het ú zou overkomen dat u moest vluchten, zou u het dan ook niet een geschenk vinden als er iemand was die u probeerde te helpen? Namens D66 Vlaardingen wil ik u hartelijk danken als u wilt overwegen om ook een bijdrage te leveren.

Dank u.