De kop is eraf

De nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd, de opengevallen plaatsen voor raadsleden en steunraadsleden weer gevuld. Bij elkaar zijn er 48 (steun)raadsleden en 26 daarvan zijn nieuw of zo goed als nieuw. Een meerderheid dus en volgens goede democratische traditie doet het er toe wat die van dingen vindt. Op de cursus voor de verkiezingen is ons gevraagd waarom we graag in de raad willen. Daar is opvallende eensgezindheid over. We zien allemaal kansen om Vlaardingen beter en mooier te maken en daar willen we ons graag voor inzetten.

Deze raad is nu twee maanden op dreef en er is hard gewerkt. De formatie was veeleisend maar het resultaat mag er zijn. Een mooi akkoord en een ploeg wethouders die er zin in heeft en zich inzet als team om de stad vooruit te brengen. Voor D66 is het extra positief dat we in de coalitie meedoen ook al zijn we een raadszetel kwijtgeraakt. Het was op het nippertje maar soms heb je geluk, en soms niet. Deze keer niet dus. D66 is altijd van de positieve politiek maar de vorige fractie heeft zich wel dubbelhard ingezet voor constructieve samenwerking. Na het vertrek van Jules Bijl hebben ze nog een extra tandje bijgezet om het werk voor de stad zoveel mogelijk door te laten gaan. Je zou kunnen zeggen dat D66 is afgerekend op twee vertrokken wethouders maar beloond voor de inzet op samenwerking. Koen heeft zich helemaal een slag in de rondte gewerkt en het is fantastisch dat hij nu onze wethouder is. En dan ook nog met een portefeuille die we heel belangrijk vinden.

Gevolg is wel dat de D66 fractie nu uit allemaal nieuwelingen bestaat, Tom als fractieleider, Sjors als steunraadslid en ikzelf. Een beetje onwennig is het nog wel en er gaat wel eens iets mis. Onze portefeuilles zijn gigagroot en je moet stemmen. Zeggen dat je ergens geen mening over hebt, kan niet in de gemeentepolitiek. Best gek eigenlijk, maar de wet laat die ruimte niet. De griffie heeft een super inwerkprogramma voor ons gemaakt en we beginnen onze draai te vinden. Een hoogtepunt was de presentatie van het projectbureau voor de Westwijk. Daar zit al flink tempo in en dat willen ze ook zo houden. Ik vond het geweldig te horen dat er al hard gewerkt wordt aan invoering van de verlengde schooldag voor het basisonderwijs.

Ook een bijzondere ervaring deze eerste weken, was de ontvangst van het jaarverslag 2021, voortgangsrapportage 2022 en begroting 2023 van alle 8 ‘gemeenschappelijke regelingen’ waar Vlaardingen in deelneemt. Dat zijn o.a. Stroomopwaarts, de Veiligheidsregio R’dam Rijnmond en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor vervoer en economisch vestigingsklimaat. Bij elkaar kregen we die stukken, samen wel zo’n 2000 bladzijden met heel, heel veel getalletjes, allemaal binnen 2 weken. En daar moeten we tegelijkertijd over besluiten wat we ervan vinden en wat voor aandachtspunten we daarbij willen inbrengen. Een voordeel is wel dat het meteen duidelijk is dat je krenten uit de pap mag vissen. Alles bestuderen is simpelweg veel te veel.

Je wilt ook tijd hebben voor onderwerpen de je zelf belangrijk vindt. Voor mij zijn het onderwijs en de ontwikkeling van jongeren de eerste prioriteit. Ik was opgelucht over het antwoord van het college op vragen die ik gesteld had over de gevolgen van corona voor de ontwikkeling van de kinderen. Die gevolgen zijn er maar er wordt hard gewerkt ze zo goed mogelijk op te vangen. De vragen en antwoorden vind je hier.

De volgende grote klus zijn de gemeentefinanciën; na de vaststelling van de ‘voorjaarsnota’ begin juli gaat het college de begroting voor volgend jaar uitwerken. Gelukkig gaat het financieel weer wat beter. Hopelijk kunnen we snel stappen zetten om de ambities te realiseren met bijdragen van alle partijen. Er is nog een half miljoen euro per jaar niet ingevuld. We hopen op mooie voorstellen van de oppositie.

De nieuwelingen in de raad beginnen elkaar een beetje te leren kennen. ‘Hoe vind je dat het gaat?’ vragen we elkaar. De reactie is gemengd. Blij met sommige dingen maar ook wel teleurstelling over gedoe met procedures en uitstel tot gevolg. Ook afkeuring als er op de man gespeeld wordt in plaats van de bal, of als we vooral bezig zijn de aandacht naar ons toe te trekken. De nieuwelingen in de raad willen zich graag inzetten voor Vlaardingen. Met 14 partijen in de raad moeten we vooral heel sterk worden in samenwerken. De inzet van de nieuwe D66-fractie is dat net zo goed te gaan doen als de vorige.