Voorwoord verkiezingsprogramma

Lijsttrekker Jaap Breur presenteert met trots het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwoord Jaap Breur:


We zijn nu ruim 3 jaar onderweg als nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Een bijzondere periode met D66 in de coalitie en een hele nieuwe fractie. D66 Vijfheerenlanden heeft in deze jaren een helder progressief geluid laten horen en altijd gezocht naar de verbinding. Hierdoor hebben we veel zaken weten te realiseren. Zo kunnen bijvoorbeeld ondernemers in veel van de woonplaatsen kiezen voor zondag-openstelling, heeft de fiets een prominente plaats in het mobiliteitsbeleid en wordt er nu hard werk gemaakt van biodiversiteit en natuurvriendelijke oevers. Een progressief geluid dat zichtbaar was, is en blijft. Ook hebben we er veel leden bij gekregen. Dat zorgt ervoor dat we voor komende periode weer een mooie groep inwoners hebben, met veel kennis en kunde, die zich namens D66 Vijfheerenlanden met een sterk verkiezingsprogramma onder de arm willen inzetten om Vijfheerenlanden verder vooruit te helpen.

Vooral was het ook een bijzondere periode, waarbij de maatschappij door corona tot stilstand is gekomen. Iedereen heeft het zwaar, iedereen wordt getroffen. Door ziekte, overlijden van dierbaren maar ook in beperkingen van vrijheden voor ondernemers en privé. Maar gelukkig komt aan elke periode een einde. Wij hopen dat dit einde van een tijdperk ook voor corona snel aanbreekt. Zodat we snel zonder beperkende maatregelen kunnen leven en iedereen weer vrij kan zijn. Vrij in ondernemen, vrij in het maken van eigen keuzes.

Naast de coronacrisis is het ook een periode waar grote nationale en internationale crises zijn. Zoals de klimaatcrisis, wooncrisis en de stikstofcrisis. Allen hebben ze het nieuws beheerst en voor allemaal geldt dat ze ook Vijfheerenlanden raken. Grote problemen, waar we zelf gelukkig ook invloed op hebben. We kunnen ook deze problemen aan als we het samen doen. Als we samen durven te kiezen en durven te doen. Dit is niet alleen aan de politiek; dit is een opdracht voor ons allemaal. Wij moeten dit samen doen. Samen als gemeente. Samen met onze inwoners.

Samen Durven Doen.