Plakdag met de lijsttrekkers

Zaterdag 5 februari vond de kick off plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. Dit gebeurde tijdens de plakdag voor de verkiezingsposters met een lijsttrekkersdebat. Aan de hand van stellingen, konden de verschillende partijen zich laten horen. Lees hier de stellingen en onze standpunten terug:

Beeld: Fenna Mossel

In Vijfheerenlanden kunnen beter een paar grote windmolens komen dan meerdere kleine windmolens

Elk jaar verbruiken wij meer energie en hier moeten we zelf ook verantwoordelijkheid voor nemen. Het kan en mag niet zo zijn dat we de verantwoordelijkheid van onze behoeften afschuiven op anderen. Die moeten we echt zelf pakken. Hoe we dit doen maakt voor D66 niet uit, zolang we het maar doen. Kleine windmolens klinkt aantrekkelijk, maar 3 grote windmolens staan gelijk aan 600 kleine. 600 windmolens in onze gemeente betekent dat we het hele buitengebied volzetten met windmolens. Voor D66 lijkt dit niet de meest verstandige en wenselijke oplossing.

De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van het autoverkeer

De grootste verandering in mobiliteit speelt zich af op de fiets. Tegenwoordig gebruiken steeds meer mensen, jong en oud een elektrische fiets of speed pedelec. Fietsen is schone en gezonde mobiliteit. Voor steeds grotere afstanden. Hier zijn de fietspaden echter niet voor gemaakt. Per auto is 10x zoveel weg beschikbaar als dat er fietspad beschikbaar is per fiets. Daarom moeten we meer investeren in meer veilige fietspaden en kan de fiets echt het volwaardige alternatief zijn voor de korte en middel lange afstand.

Om het buitengebied te beschermen, moeten woningen vooral binnen de dorpsgrenzen gebouwd worden

Belangrijk is dat we voldoende huizen bouwen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om op een prettige en veilige en betaalbare manier te kunnen wonen. Hierbij moeten we echter wel oog houden voor natuur en het ruimetlijke karakter van onze gemeente. Alle ruimte die je weghaald, komt niet meer terug. Daarom vindt D66 dat je eerst moet kijken naar de mogelijkheden voor woningbouw binnen de dorpen en steden. En daarna pas naar daarbuiten.

Het budget voor inwonersinitiatieven moet één miljoen euro blijven

Voor D66 is het vasthouden aan 1 miljoen euro niet heilig. Het is belangrijk dat we inwonersinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Maar laten we dit vooral doen naar behoefte van onze inwoners. Waarom vasthouden aan 1 miljoen als de behoefte van onze bewoners anders is? Sterker nog: Waarom beperken tot 1 miljoen als de behoefte van onze inwoners groter is?

Bij woningbouwprojecten groter dan 10 woningen wordt minimaal 50% sociaal gebouwd.

Het is belangrijk dat we bouwen naar behoefte van type woningen. Hierom willen wij niet vasthouden aan een vaste grens van minimaal 50% voor sociale bouw voor woningbouwprojecten.
In veel gevallen zal een aanzienlijk deel van de woningen binnen de sociale bouw vallen. Maar er zijn ook veel mensen die graag wat groter willen wonen en dat nu niet kunnen. Wanneer deze (veelal) gezinnen kunnen doorstromen, komen de reeds bestaande starterswoningen weer vrij voor starters. Met extra sociale bouw bereiken we deze doorschuif-beweging niet.

De gemeente mag strengere regels hanteren voor boerenbedrijven, dan de landelijke richtlijnen

D66 wil dat boeren kunnen blijven boeren. Samen met boeren en natuurorganisaties willen wij een visie ontwikkelen om de landbouw op een verantwoorde manier vorm te geven voor nu maar vooral voor de toekomst. Dit zorgt voor ondernemingszekerheid ook op de lange termijn. Het van bovenaf opleggen van striktere regelgeving past daar niet bij.

De intensieve veehouderij in Vijfheerenlanden moet inkrimpen

D66 is geen voorstander van mega-stallen. Gelukkig kennen we deze vorm van veehouderij ook eigenlijk niet in de Vijfheerenlanden. Voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw moeten we echter wel richting een kringloop-landbouw. Grondgebonden veehouderij hoort hierbij.

Vijfheerenlanden moet uiterlijk in 2040 energieneutraal worden, ook als dat leidt tot hogere kosten voor inwoners

Het is goed de ambitie te hebben om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat we als huiseigenaren ons huis moeten gaan verduurzamen: isoleren en zorgen voor eigen opwekking van energie en warmte. Deze investeringen hoeven niet in één keer, maar kunnen stap voor stap. Ja, investeren is dus noodzakelijk. Ook voor onze inwoners. En elke investering verdient zichzelf terug.

Beeld: D66