D66 verbaasd over abrupt einde informatiefase

Aan de informatiefase van de informateur Houtman kwam tijdens de toelichtingsavond abrupt een einde. Dit lijkt geen recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Fractievoorzitter Jaap Breur licht hieronder zijn verbazing toe.

Tijdens de toelichtingsavond over het tussenrapport van informateur Houtman werden de gemeenteraadsfracties in Vijfheerenlanden verrast door de mededeling van fractievoorzitter Teus Meijdam van VHL lokaal dat de informatiefase wat hem betreft ten einde is. Meijdam wil proberen een coalitie te vormen met de fracties van CDA, SGP en PvdA.

D66 Vijfheerenlanden verbaast zich over deze stap. Hoewel de informateur duidelijk aangaf dat het ging om een tussenrapport en dat de informatiefase wat hem betrof nog niet was afgelopen, is door de vier genoemde fracties anders besloten. Fractievoorzitter Jaap Breur geeft aan dat de informateur de opdracht had om te komen tot een breed gedragen coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag. In dit licht is het vreemd dat vier fracties ervoor kiezen een ander pad te bewandelen. Daarmee is volgens Breur gebroken met de opdracht die de raad aan de informateur heeft gegeven.

“Voor ons is het moeilijk te begrijpen dat drie fracties die een zetel verloren hebben nu samen met VHL lokaal een college willen vormen”, stelt Breur. “Vooral omdat de informateur in zijn rapportage duidelijk aangeeft geen onoverkomelijke verschillen te zien in verkiezingsprogramma’s. Er zijn partijen die gewonnen hebben. Er zijn partijen die gelijk zijn gebleven. Die partijen worden nu niet betrokken. Dat verbaast ons enorm”.

“Daarnaast vinden we het vreemd dat de betrokken partijen tijdens de openbare vergadering geen enkele inhoudelijke toelichting hebben gegeven op hun keuze om samen een coalitie te willen vormen. De heer Meijdam deelde dat eenzijdig mee, waar de fracties van CDA, SGP en PvdA zich geruisloos bij aansloten. Geen gesprek, geen toelichting, geen verklaring. De kiezer had toch op z’n minst mogen horen waarom genoemde partijen deze samenwerking de beste optie voor Vijfheerenlanden vinden. Dat had transparanter moeten zijn.”

Dat ook de vertegenwoordiging van alle woonplaatsen in de gemeente te wensen over laat is volgens D66 Vijfheerenlanden een groot probleem. “Meer dan de helft van de kiezers in bijvoorbeeld Vianen en Hoef en Haag heeft gekozen voor een progressieve en/of seculiere partij. Zij worden in deze samenstelling niet goed vertegenwoordigd. Dat zal de afstand van onze inwoners tot de politiek meer vergroten. Terwijl nu juist de opdracht is die afstand kleiner te maken. Luisteren naar de inwoners lijkt op deze manier al in de allereerste fase te struikelen”.

Bel of mail voor meer informatie:
Jaap Breur (fractievoorzitter)
[email protected]
Telnr. 0651421670