Naar aanleiding van….

Na elke raadsvergadering presenteren de raads- en commisieleden van D66 Vijfheerenlanden een update van de afgelopen periode.

Bijdrage van Jaap Breur

Benoeming nieuwe wethouder
In de afgelopen raadsvergadering van 23 maart is de opvolgster van afgetreden John vd Velden benoemd. VHL Lokaal heeft plaatsvervangend fractievoorzitter Shalandra Hitipeuw voorgedragen als kandidaat wethouder. Als D66 fractie zijn wij blij dat er met deze keus meer balans en diversiteit in het college is gekomen. Wij hebben mede hierom voor de benoeming van Shalandra Hitipeuw gestemd. Uiteraard was dit niet de enige reden. Met haar opleiding bestuurs- en overheidsmanagement en haar ervaring als interim beleidsadviseur binnen het sociaal domein heeft Shalandra wat ons betreft voldoende kennis om de functie van wethouder in te vullen. Wij verwachten ze dat het gebrek aan bestuurlijke en politieke ervaring kan compenseren met haar enthousiasme en drive.

Als D66 fractie hebben wij Shalandra daarom ons vertrouwen gegeven.

Bijdrage van Pascalle van Hemert

Kaders betaalbaar wonen
Afgelopen periode hebben we een raadsvoorstel besproken waarin het college kaders voorlegt voor betaalbaar wonen. Samengevat houden deze kaders in dat voor nieuwbouwprojecten van meer dan 10 woningen er 67% betaalbaar moet worden gebouwd (betaalbaar = koopprijs onder de 350.000 euro). Voor nieuwbouwprojecten van minder dan 10 woningen ligt de ambitie op 50% betaalbaar.
Dit is, wat D66 betreft, een nobel streven aangezien (betaalbare) woningvoorzieningen ook binnen de gemeente Vijfheerenlanden een probleem is dat moet worden opgelost. Toch zetten wij onze vraagtekens bij de oplossing. Wij twijfelen namelijk aan de realiseerbaarheid. Hierbij vragen we ons af of er projectontwikkelaars zijn die volgens deze kaders kunnen en willen bouwen. Daarnaast vragen we ons af wat de kwaliteit van wonen zal worden. Deze vragen en twijfels heeft de wethouder niet kunnen wegnemen. Sterker nog, de beantwoording zorgde voor nog meer twijfels over de haalbaarheid van dit voorstel.

Tijdens de raadsvergadering hebben we daarom tegen dit voorstel gestemd.

Algemene bijdrage

Provinciale staten verkiezingen
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat 15 maart de Provinciale Staten verkiezen waren. De grote winnaar was BBB.
D66 hoorde net als vele andere partijen bij de verliezende partijen. Ondanks een klein verlies rond de 2% voelde dit toch als een goed resultaat. Dit heeft een aantal redenen.
1: Van alle coalitiepatijen had D66 het kleinste verlies. Terwijl D66 over het algemeen bij regeringsdeelname de grootste verliezen heeft van bijna alle partijen. D66 stond geisoleerd als enige partij die wilde blijven kiezen voor vooruitgang ipv stilstand. Staan voor moeilijke en vervelende besluiten kost je over het algemeen veel stemmen. Dat is dit keer niet het geval gebleken. Veel kiezers waarderen blijkbaar het feit dat D66 verantwoordelijk durft te nemen ook als de beslissingen moeilijk zijn.
2: In de provincie Utrecht heeft D66 beter gescoord dan het landelijke beeld. In de provincie is D66 stabiel gebleven en de 5 zetels behouden. Waarbij “onze” kandidaat Debby de Lima een stemmenkanon bleek te zijn.

Benieuwd naar de ervaringen van Debby? Lees dan hier verder.